Autor: Andrea Holasová, Pavel Taibl
Publikováno dne: 09. 10. 2017

Pozvánka na IV. ročník Mezinárodního dne archeologie v České republice v sobotu 21.října 2017

Třetí říjnová sobota bude opět zasvěcena nahlédnutí do archeologie a věd s ní spojených. Centrální místo, kde najdete většinu zúčastněných pražských archeologických institucí, vznikne na jeden den od 10:00 do 16:00 v prostorách Karolina, hlavního sídla Univerzity Karlovy v Celetné ulici, kde budete moci najít i stánek našeho pracoviště NPÚ. Jednotlivé instituce a jejich oddělení se pokusí poodhalit zájemcům své postupy a metody, které používají při objasňování archeologických dějů. Odpoledne na stejném místě, ve 13:00 v klubu K4, proběhne moderovaný rozhovor s Jiřím Bartoškou, který zavzpomíná na natáčení trilogie pravěkých filmů „Osada Havranů“, „Na veliké řece“ a „Volání rodu“, od jejichž uvedení na plátna kin právě letos uběhne 40 let.

Všichni nadšenci do archeologie a věd s ní spojených jsou srdečně vítáni!

Více o celém programu na http://denarcheologie.cz/

Autor: Vladimír Gut
Publikováno dne: 07. 09. 2017

Zřízení zábran na ochranu husitského obléhacího tábora u Nového hrádku v Kunraticích

S rozvojem terénní cyklistiky se nejen v lesích na území hl. m. Prahy setkáváme s nešvarem, kdy si cyklisté chtějí zpestřit jízdu po cyklostezkách a vydávají se do lesních porostů, kde vytváří nové trasy plné skoků a terénních úprav. Tento negativní jev se nevyhnul ani lokalitě Nového hradu a obléhacího tábora v Kunraticích. Obě související lokality jsou zapsány jako nemovité kulturní památky. Poškozovány jsou oba valy tábora a skupiny prohlubní – pozůstatků po polozemnicích.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 31. 07. 2017

Historie zalitá betonem

V letošním roce si na podzim připomeneme 42 let od slavnostního zahájení provozu OD Kotva. Samotné stavbě předcházel rozsáhlý záchranný archeologický výzkum. Svým plošným rozsahem neměl do té doby srovnání. Plocha, kterou bylo nutné prozkoumat, činila 0,72 ha. Bohužel požadavek tříleté lhůty na provedení výzkumu, vyplývající z mimořádné důležitosti místa, byl zamítnut a následně byla pro výzkum vyhrazena zcela nedostatečná doba sedmi měsíců. I přes velkou památkovou a archeologickou hodnotu odkrytých archeologických situací a odporu ze strany památkářů, archeologů a odborné veřejnosti bylo s odstraňováním dokladů osídlení započato ihned po skončení výzkumu. Veškeré relikty osídlení byly nakonec zcela odbagrovány a poté zality betonem pro podzemní garáže.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 16. 05. 2017

Výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu v Telči

Ve dnech 27.4-28. 4. se konalo 8. výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu. Proběhlo na půdě NPÚ ú. o. p. v Telči, konkrétně v prostorách bývalém dispenzáři jezuitské koleje -  Lannerova domu, který je příkladem zdařilé rekonstrukce cenné památky. Dnes zde sídlí územní odborné pracoviště NPÚ pro kraj Vysočina. Spolu s kolegy z GŘ byl hostitelem zdejší archeolog Pavel Macků.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Andrea Holasová
Publikováno dne: 03. 05. 2017

Kolokvium: Fragment Krista a dominikánský klášter sv. Klimenta

U příležitosti vzácného nálezu gotického fragmentu a jako první vyvrcholení odborného bádání o tomto objevu uspořádala Akademická farnost Praha spolu s Centrem teologie a umění při KTF UK odborné kolokvium k výstavě aktuálně objeveného gotického fragmentu reliéfu zobrazujícího Krista v Getsemanské zahradě. Památku je možné vztáhnout k zaniklému klášteru dominikánů pod pražským Klementinem, jehož části byly nedávno archeologicky prozkoumány.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv