Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 31. 05. 2016

15. FUMA v královském městě Mělník

Odborný seminář FORUM URBES MEDII AEVI, zkráceně FUMA, je každoroční specializovaná mezinárodní konference věnovaná konkrétním problémům městské archeologie. Letos se uskuteční patnácté setkání, a to v královském městě Mělník. Konference je věnována památce Ladislava Hrdličky a Miroslava Richtera, představitelům české moderní archeologie středověku.

Organizátorem konference je Archaia Brno o.p.s a letos i pražské pracoviště NPÚ a ArÚ Praha.

Program

Středa / Wednesday 1. 6. 2016

11.00–12.00 Registrace / Registration

12.00–12.20 Zahájení / Opening

Úvodní slovo za organizátory a představitele města


12.20–13.40 - 1. blok jednání / the 1st block of talks

Jan Klápště
Počátky výzkumu složitých terénních situací v Čechách

Václav Kolařík / David Merta / Marek Peška / Antonín Zůbek
Kontinuita nebo diskontinuita v archeologii středověku?

Ivana Boháčová / Iva Herichová
Příběhy rekonstrukčních řezů historickým nadložím Pražského hradu

Jarmila Čiháková
Výzkum komplikovaných městských stratigrafií na pražské Malé Straně a jeho výsledky

13.40–14.00 Diskuse / Discussion

14.00–14.20 Přestávka na občerstvení / Coffee Break


14.20–16.00 - 2. blok jednání / the 2nd block of talks

Petr Starec
Pětiletka archeologická – příspěvky Muzea hlavního města Prahy k poznání středověké Prahy (2011–2016)

Richard Zatloukal
Více než 150 let archeologických výzkumů města Olomouc

Jan Frolík / Jan Musil
Chrudim – 35 let archeologického výzkumu středověkého města

Radek Bláha
Archeologický výzkum středověkého Hradce Králové – stručná bilance po 20 letech

Michal Kiecoň / František Kolář / Michal Zezula
Malé město moravsko-slezského pomezí – stav a perspektivy archeologického výzkumu

16.00–16.20 Diskuse / Diskussion

16.20–16.40 Přestávka na občerstvení / Coffee Break

16.40–17.40 - 3. blok jednání / the 3th block of talks

Grazyna Nawrolska
Phases of Elblag Development in the Light of Historical Archaeology

Jerzy Piekalski / Krzysztof Wachowski
Pozaekonomiczna funkcja placu Nowy Targ we Wrocławiu w świetle badań wykopaliskowych

Jan Havrda / Jaroslav Podliska
Archeologie náměstí – možnosti a limity jejich výzkumu na příkladu Prahy

17.40–18.00 Diskuse / Diskussion

od 19.00 Archeologická a památková exkurse do areálu Mělník-Pšovka (bývalý klášter augustiniánů eremitů s kostelem sv. Vavřince, sraz účastníku na rohu ulic Čertovské a Českolipské) / Archaeological and Heritage excursion in the area Melnik-Pšovka (former Augustinian monastery eremites with St. Lawrence. The participants will meet at the corner of Devils and Českolipská)

následuje Neformální společenský večer v objektu Ústavu pro archeologii FF UK / Informal social evening in the building of the Faculty of Arts Charles University in Prague (Nůšařská 4, Mělník-Pšovka )


Čtvrtek / Thursday 2. 6. 2016


9.00–10.40 - 4. blok jednání / the 4th block of talks

David Merta / Marek Peška
Složité stratigrafie středověkých sídel – hledání artefaktů nebo snaha o pochopení prostorových vztahů na dané lokalitě?

Tomasz Cymbalak
Osada – předměstí – město — transformace středověkého osídlení jednoho pražského domovního bloku

Ladislav Čapek
Archeologický výzkum nádvoří radnice v Českých Budějovicích

Filip Prekop
„Dou is ma Lautabooch, Dou bin i her“ – úskalí a osvědčené postupy při poznávání zaniklého středověkého města Lauterbach

Katarína Čuláková / Jan Mařík
Historické jádro města Kolína – od raného středověku do raného novověku (příklad z výzkumu domu u Zlatého lva)

10.40–11.00 Přestávka na občerstvení / Coffee Break


11.00–12.40 - 5. blok jednání / the 5th block of talks

Martin Volf
Jáchymov – nové poznatky k počátkům hornického města

Jiří Orna / Veronika Dudková
Archeologie městských bran v Plzni

Ladislav Bartoš / Michael Rykl
Rozpracovaný výzkum v domě čp 510/I na Havelském trhu v Praze

Matouš Semerád / Jindřich Hodač / Tomasz Cymbalak
Výzkum a dokumentace vrcholně středověké stavby v Charvátově ulici v Praze

Samojská Kateřina
Teoretický model poznání městského domu na základě archivních pramenů

12.40–13.00 Diskuse / Diskussion

13.00–14.20 Oběd / Lunch
 

14.20–16.00 - 6. blok jednání / the 6th block of talks

Martin Musílek
„Petr Habartův a jeho svět“
Historie, archeologie a stavební historie nad dějinami Starého Města pražského ve středověku

Petr Zajíček
Několik poznámek ke srovnání obrazu vrcholně středověké Olomouce v pramenech písemných a hmotných

Pawel Konczewski / Magdalena Konczewska
Forests in the functioning of medieval and modern towns – case study of Zgorzelec Wilderness

Magdalena Konczewska
Sources to know tanning in medieval Wrocław

Beata Wywrot-Wyszkowska
Relikte der mittelalterlichen und neuzeitlichen Werkstätte in Kołobrzeg

16.00–16.20 Přestávka na občerstvení / Coffee Break


16.20–18.00 - 7. blok jednání / the 7th block of talks

Michał Starski
Ile archeologii w mieście? Wiarygodność i wartość poznawcza wyników badań archeologicznych dla rekonstrukcji kultury materialnej małych miast Pomorza Gdańskiego

Beata Ceynowa
Leather artefacts from archeological excavations in Gdańsk

Michaela Selmi Wallisová / Helena Březinová
Výzkum středověkých odpadních vrstev v „Jámě“ na Novém Městě pražském

Beata Miazga
Badania nieniszczące metalowych zabytków archeologicznych – możliwości i ograniczenia poznawcze
– Non-destructive analytical methods in investigations of metallic archaeological finds – possibilities and limitations of the results

Jakub Sawicki
Średniowieczne akcesoria stroju – możliwości badawcze na przykładzie znalezisk z pl. Nowy Tar

18.00–18.20 Diskuse a závěr konference / Diskussion and the Ending of conference

od 19.30 Společenský večer – Sklepy Regionálního muzea Mělník (Náměstí Míru 54, Mělník) / Formal social evening – Cellars of Regional Museum Mělník (Square Míru 54, Mělník)


Posterová sekce

průběžně po celou dobu jednání 1.–2. 6. 2016 v přednáškovém sále

Hana Jordánková / Irena Loskotová
Výpověď písemných pramenů ke hmotné kultuře středověkého Brna

Pavel Taibl
Archeologie středověkých domů na Starém Městě pražském
Případová studie Rybná, čp. 682/I

Eva Černá / Jana Vepřeková / Šárka Jonášová
Středověké sklo z Pražského hradu, ze studny na Jiřském náměstí

Milan Kuchařík / Kateřina Čermáková
Open area excavation method při výzkumu v areálu Obecního dvora na Starém Městě pražském

Milan Kuchařík / Lukáš Bártl / Vladimír Kladiva
Archeologický výzkum extrémně mocných souvrství v areálu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

Pátek / Friday 3. 6. 2016


9.00–13.00 Mělník – exkurze po městských pamětihodnostech

(sraz na náměstí Míru u studny)

cca 9.00 Seznámení s dějinami města v podání historika mělnického muzea Mgr. Lukáše Snopka a pracovníků NPÚ Mgr. Zdeňka Neústupného a Mgr. Filipa Lavala

cca 10.00 Komentovaná prohlídka po centru města, návštěva mělnického podzemí

cca 11.30 Návštěva kostela sv. Petra a Pavla s kostnicí

Změna programu vyhrazena


Anotace přednášek zde.

Organizační pokyny zde.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.