Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 25. 03. 2014

3. Pragensialni setkaní v CMS: Klementinum ve světle nových objevů

Ve čtvrtek 10. dubna 2014 se od 18.00 ve studovně Centra medievistických studií (Jilská 1, Praha 1) uskuteční III. Pragensiální setkání, tentokrát na téma "Klementinum ve světle nových objevů". V rámci zvoleného tématického bloku společně vystoupí Jan Havrda, Miroslav Kovář a Anna Žďárská s příspěvkem "Dominikánský klášter u sv. Klimenta na Starém Městě pražském ve světle nových archeologických objevů". Na první vystoupení naváže svým referátem "Konvent u sv. Klimenta na Starém Městě pražském jako příklad dominikánské architektury: řádové zvyklosti a komparace s obdobnými objekty" Dušan Foltýn.