Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 02. 09. 2015

50 let odboru archeologie: Inženýrské sítě - archeologie v živých ulicích

Výzkumy přímo pod dlažbou ulic a náměstí v centru Prahy tvoří v činnosti pražských archeologů početně největší část. Práce v liniových výkopech pro různá potrubí, v hlubokých šachtách a v ražených štolách má svá specifika. Kromě technických problémů platí, že výzkum zde musí být proveden ve velmi krátkém časovém úseku. Tyto akce nejsou většinou doprovázeny početnější kolekcí nálezů, což působí potíže při datování nalezených situací. Přes všechna omezení mají výsledky získané v těchto výkopech svou nenahraditelnou vypovídací hodnotu.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.