Autor: Anna Źďárská
Publikováno dne: 07. 12. 2015

50 let Odboru archeologie: Křehká krása – nálezy středověkého skla z Prahy

Zlomky středověkých nádob či okenních výplní se na výzkumech v historickém jádru Prahy objevují v terénních situacích datovaných již od 12. století. Z počátku nepočetné nádoby cizí provenience byly po polovině 13. století nahrazovány výrobky domácích skláren. Sklo se tak postupně stalo běžnou součástí domácností pražských měšťanů.

Obr. 1: Detail kupy poháru s emailovou malbou a zlacením. Vyobrazen je zde jezdec na koni a drak/bazilišek, jako dělící znaky slouží trojice trojhranných gotických štítů. Na Můstku čp. 379, 380, 384. Foto M. Frouz.
Obr. 2: Torzo kyjovité číše českého typu s perlovými nálepy. Datování 2. polovina 14. až počátek 15. století. Nález pochází z výzkumu na staveništi OD Kotva, Rybná ppč. 683/1. Foto M. Frouz.
Obr. 3: Celkový pohled na pohár na nožce z výzkumu Na Můstku čp. 379, 380, 384, který je datován do 2. poloviny 13. až počátku 14. století. Předmět pochází patrně ze severoitalských skláren na Muránu u Benátek. Foto M. Frouz.
Obr. 4: Skleněná lampa z výzkumu v Petrské ulici čp. 1171 – 1174. Jedná se o import, jehož datování spadá do období kolem poloviny 14. století.
Obr. 5: Zlomek číše českého typu s taženými kapkami zdobenými zrníčky modrého kobaltového skla. Datování spadá do období od konce 14. do 1. poloviny 15. století. Nález pochází z odpadní jímky objevené při výzkumu pod Zrcadlovou kaplí Klementina. Foto M. Frouz.
Obr. 6: Hladká číška. Jedná se o import, jehož datování spadá do 2. poloviny 14. až počátku 15. století. Nález pochází z výzkumu na staveništi OD Kotva, Rybná ppč. 683/1. Foto M. Frouz.
Obr. 7: Číše s terčovitými nálepy z výzkumu Na Můstku čp. 379, 380, 384. Jedná se patrně o výrobek některé ze severoitalských skláren, jehož datování spadá do 2. poloviny 13. až počátku 14. století. Foto M. Frouz.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.