Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 10. 06. 2015

50 let odboru archeologie – Nenápadný kostelík za Prahou

Před více jak čtyřiceti lety byly v kostele sv. Jana Křtitele (Praha 8 – Dolní Chabry) výzkumem odkryty jednak důležité detaily o podobě románské fáze této svatyně, ale především fragmenty tří starších kostelů. Nálezy byly překryty dřevěnou podlahou a ponechány k dalšímu možnému studiu.  V poslední době se ale ukázalo, že odkryté konstrukce (stavěné většinou na hlínu) pomalu destruují a hrozí jejich zánik. Byl proto zpracován projekt na jejich zasypání (financovaný Pražským archeologickým fondem), které se po získání grantu Hl. m. Prahy uskutečnilo v loňském roce.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.