Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 08. 10. 2015

50 let odboru archeologie: Rotunda sv. Václava - kostel z legend

(Před)románská rotunda sv. Václava byla dle legendy postavena na Malé Straně v místě, kde došlo v průběhu převozu těla budoucího národního světce k jednomu ze zázraků. Z reliéfní podlahové terakotové dlažby vyšehradského typu ve svatováclavské variantě se dochoval in situ fragment v původní skladbě. Doklady nalezené pod úrovní podlahy rotundy svědčí nejen o existenci starší zděné stavby s malovanou omítkou v nejbližším okolí, ale také o existenci ještě starší stavby z 10. století, z níž zbyl kruh kamenů. Zmíněné nálezové situace poukazují na výjimečnou funkci zdejšího prostoru.

Fragment románské keramické dlažby ze šestibokých reliéfních a trojúhelníkových glazovaných dlaždic se dochoval pod pozdějšími podlahami rotundy. Ani mezi četnými úlomky dlaždic v druhotném uložení nebyly nalezeny jiné figurální motivy než gryf a lev. Na rozkrytí ideového i technologického principu pokládky je bohužel dochovaná část příliš drobná (foto 1 - foto Martin Pavala).

Rotunda byla ke konci 11. století postavena v místě, na němž v 10. století vznikla nezvyklá stavební struktura s pravidelným kruhem z opukových kamenů. Ta nahradila starší dřevěné pravoúhlé konstrukce (foto 2 - Libor Smutka).

Na svislé stěně výkopu je vidět zvrstvení historických terénů. Mezi nimi je výplň základového vkopu s architektonickými články ze starší, neznámé kamenné stavby (foto 3 - Libor Smutka).

Výzkum byl komorní jak počtem pracovníků, tak poněkud stísněným prostorem (foto 4 - Martin Müller).

Románská podlaha neměla dobré úložné poměry. Část se propadla tak hluboko, že ve 13. století při pokládce dlažby z opukových desek nepřekážela, mohla být ponechána na místě, a tak se dochovat do dnešních dnů. V současnosti je jedinou známou, in situ zachovanou dlažbou vyšehradského typu nejen v českých zemích (foto 5 - Libor Smutka).

Z vnějšího úhledného líce z opukových kvádříků se dochoval jediný úsek vnějšího pláště lodi. Všude jinde byl zničen při stavbě barokních základů jezuitského profesního domu a výstavbou krypt pod podlahou barokního kostela. Apsida rotundy zanikla v době baroka také (foto 6 - Martin Müller).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.