Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 07. 02. 2017

Malé nahlédnutí do expozice Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy

Nedávno otevřená expozice uvnitř domu U Zlatého prstenu, kterou připravilo Muzeum hlavního města Prahy, je symbolickým vyvrcholením celoročních oslav karlovského výročí. Proměna urbanistické podoby Prahy za vlády lucemburské dynastie, její aspekty a detaily z každodenního života tvoří zde prezentovaný příběh. Samotné umístění v prostorách domu U Zlatého prstenu skvěle snoubí prostory původního středověkého měšťanského domu s tématem samotné expozice. Obsahem, který utváří příběh, jsou ve velkém počtu artefakty z každodenního života ve 14. století, získané převážně archeologickými výzkumy, jejichž velká část je zapůjčena z fondů NPÚ v Praze. Tvář středověké Prahy je zhmotněná trojrozměrnými rekonstrukcemi podoby jednotlivých důležitých staveb a videomappingu jejich částí, kde zaujímají důležité místo 3D rekonstrukční modely stavby kaple Božího Těla, kostela sv. Filipa a Jakuba, Betlémské kaple a Nového Hradu u Kunratic. Na jejich vzniku se spolupodíleli za naše pracoviště ředitel Ondřej Šefců a vedoucí archeologického odboru Jaroslav Podliska.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 31. 01. 2017

Byla vydána nová Staletá Praha č.2/2016 s archeologickou tématikou

Druhé loňské číslo časopisu, vydávaného pražským pracovištěm NPÚ, je zaměřeno na vyhodnocení části nedávných archeologických výzkumů. Odkrytí základů nejstaršího pražského řetězového mostu, nesoucí jméno císaře Františka I., je právě jedním z posledních překvapivých objevů pražských archeologů. Taktéž prospekce již nestojících staveb přináší neustále nová zjištění. Právě v poslední době se podařilo zdokumentovat stavební relikty kostela sv. Kříže kláštera cyriaků. K jiné tematice patří nálezy drobných keramických plastik s votivní tématikou, které umožňují nahlédnout do každodenní zbožnosti pražských měšťanů.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 23. 01. 2017

Archaeologia historica na stránkách Bibliografické služby Staleté Prahy

Pro Bibliografickou službu, pravidelnou rubriku časopisu Staletá Praha, byla redakcí SP v letech 2014 až 2016 zpracována Archaeologia historica – specializované periodikum středověké archeologie v zemích bývalého Československa. Vychází od roku 1976 a za 40 let existence se v tomto titulu nakupilo úctyhodné množství článků, recenzí i informací kronikářského charakteru. Jejich kompletní přehled se nám podařilo sestavit v digitální editovatelné podobě. Je k dispozici na webu, ve dvou formách:

První forma je v podobě kompletního seznamu příspěvků v ročnících 1–40 uspořádaného podle abecedního pořadí jejich autorů http://www.staletapraha.cz/bibliograficka-sluzba/archaeologia-historica . Druhou formou jsou obsahy jednotlivých ročníků 1–28. Končí rokem 2003, neboť od roku 2004 jsou obsahy k dispozici na stránkách periodika AH http://www.phil.muni.cz/waoa/home/publikace/archis_roc .

Autor: Martin Musílek, Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 11. 11. 2016

Ohlédnutí za výstavou „Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016)“

V souvislosti s letošními oslavami 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. se odbor archeologie pražského pracoviště NPÚ podílel (a stále podílí) na přípravě několika výstavních projektů organizovaných vybranými muzejními a vědeckými organizacemi (Muzeum hlavního města Prahy, Národní muzeum, Muzeum Karlova mostu). Jako příklad úspěšné spolupráce zde uvádíme expozici, kterou v hlavní budově Akademie věd České republikyv jarních měsících shlédlo kolem 2300 návštěvníků. Doprovodný program výstavy tvořily komentované prohlídky pro děti a veřejnost, doplněné pracovními listy. Pokračováním tohoto projektu, na němž se NPÚ Praha podílel 118 exponáty pocházejícími z archeologických výzkumů, bude právě připravovaná publikace ve formě komentovaného katalogu.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv