Autor: Vladimír Gut
Publikováno dne: 07. 09. 2017

Zřízení zábran na ochranu husitského obléhacího tábora u Nového hrádku v Kunraticích

S rozvojem terénní cyklistiky se nejen v lesích na území hl. m. Prahy setkáváme s nešvarem, kdy si cyklisté chtějí zpestřit jízdu po cyklostezkách a vydávají se do lesních porostů, kde vytváří nové trasy plné skoků a terénních úprav. Tento negativní jev se nevyhnul ani lokalitě Nového hradu a obléhacího tábora v Kunraticích. Obě související lokality jsou zapsány jako nemovité kulturní památky. Poškozovány jsou oba valy tábora a skupiny prohlubní – pozůstatků po polozemnicích.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 31. 07. 2017

Historie zalitá betonem

V letošním roce si na podzim připomeneme 42 let od slavnostního zahájení provozu OD Kotva. Samotné stavbě předcházel rozsáhlý záchranný archeologický výzkum. Svým plošným rozsahem neměl do té doby srovnání. Plocha, kterou bylo nutné prozkoumat, činila 0,72 ha. Bohužel požadavek tříleté lhůty na provedení výzkumu, vyplývající z mimořádné důležitosti místa, byl zamítnut a následně byla pro výzkum vyhrazena zcela nedostatečná doba sedmi měsíců. I přes velkou památkovou a archeologickou hodnotu odkrytých archeologických situací a odporu ze strany památkářů, archeologů a odborné veřejnosti bylo s odstraňováním dokladů osídlení započato ihned po skončení výzkumu. Veškeré relikty osídlení byly nakonec zcela odbagrovány a poté zality betonem pro podzemní garáže.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 16. 05. 2017

Výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu v Telči

Ve dnech 27.4-28. 4. se konalo 8. výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu. Proběhlo na půdě NPÚ ú. o. p. v Telči, konkrétně v prostorách bývalém dispenzáři jezuitské koleje -  Lannerova domu, který je příkladem zdařilé rekonstrukce cenné památky. Dnes zde sídlí územní odborné pracoviště NPÚ pro kraj Vysočina. Spolu s kolegy z GŘ byl hostitelem zdejší archeolog Pavel Macků.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Andrea Holasová
Publikováno dne: 03. 05. 2017

Kolokvium: Fragment Krista a dominikánský klášter sv. Klimenta

U příležitosti vzácného nálezu gotického fragmentu a jako první vyvrcholení odborného bádání o tomto objevu uspořádala Akademická farnost Praha spolu s Centrem teologie a umění při KTF UK odborné kolokvium k výstavě aktuálně objeveného gotického fragmentu reliéfu zobrazujícího Krista v Getsemanské zahradě. Památku je možné vztáhnout k zaniklému klášteru dominikánů pod pražským Klementinem, jehož části byly nedávno archeologicky prozkoumány.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 10. 04. 2017

Cena Karlovy univerzity pro Jarmilu Čihákovou

Na slavnostním zasedání k 669. výročí založení Karlovy univerzity obdržela naše kolegyně Jarmila Čiháková spolu s dalšími zainteresovanými Cenu Miloslava Petruska. Oceněna byla za realizaci projektu záchrany a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malé Straně, kterou se svým týmem objevila a archeologicky zdokumentovala.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv