Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 13. 11. 2007

Konference „HOMO FABRICATOR“ ještě jednou

Koncem minulého týdne proběhla ve Varšavě konference věnovaná středověké a novověké řemeslné výrobě (základní informace jsme uvedli na tomto webu již 19.října). Setkaní, během kterého bylo prezentováno 15 obsáhlých referátu, se konalo na půdě Archeologického ústavu varšavské univerzity.
Široký záběr prezentované problematiky representoval jak výsledky dlouhodobých projektů, tak rezultáty jednotlivých nejzajímavějších archeologických výzkumů z poslední doby, které diky lokalizaci či objeveným situacím přitahuji pozornost odborné obce nejen v Polsku.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Bc. Tomáš Beránek
Publikováno dne: 11. 11. 2007

pokus - nemazat !!!

pokus - nemazat !!!

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 29. 10. 2007

Otevření Palladia v centru Prahy

Na místě bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky byl minulý čtvrtek za velkého zájmu obyvatel a návštěvníků města otevřen nový obchodně-kancelářský objekt pojmenovaný Palladium.
Celý rozsáhlý komplex vyrostl během necelých 3 let. Výstavbě předcházel náročný archeologický výzkum realizovaný v průběhu roků 2003 – 2006. Co do rozsahu největší plošný výzkum provedený v centru Prahy přinesl celou řadu důležitých poznatků o historickém vývoji této části města, které jsou v současné době ve stádiu základního zpracování.
Po výzkumu musela většina nalezených objektů z historické zástavby tohoto místa ustoupit realizované novostavbě (kasárna, kapucínský klášter, novoměstská zástavba). Za tohoto stavu tak prakticky zanikajícím úspěchem naší památkové péče je zachování a prezentace pozůstatků tří unikátních raně středověkých staveb z přelomu 12. - 13. století, pro něž se jako jediné našlo v záplavě obchodů, kanceláří a garáží místo.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Martin Omelka
Publikováno dne: 24. 10. 2007

Ještě jednou městské opevnění v ulici Na Perštýně.

Před časem jsme na tomto místě přinesli informaci o konstrukcích městského opevnění, jejichž fragmenty byly odhaleny ve stěnách výkopu pro nový vodovod v ulici Na Perštýně. Problém nastal, když projekt opustil staré trasy a pokusil se novým překopem ulice připojit k vodovodu dům U Medvídků. Výkopy záhy narazily na blok historického zdiva, přičemž pokus o jeho provrtání se nezdařil. Práce byly proto zastaveny a bylo hledáno řešení tak, aby nedošlo k narušení objeveného zdiva a zároveň aby nedošlo v ulici k dopravnímu kolapsu. Ve čtvrtek dne 11.10. na pracovní schůzce zástupců archeologů, pracovníků MČ Prahy 1, zástupců Pražské vodohospodářské společnosti, pracovníků dopravní policie ČR a pracovníků firmy realizující výměnu vodovodu, bylo rozhodnuto o změně trasy vodovodní přípojky tak, aby výkop historické zdivo obešel. Změněná trasa přípojky je v současné době projektována a její realizace bude provedena do konce měsíce listopadu.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 19. 10. 2007

Konference HOMO FABRICATOR

Ve dnech 8. - 9.11.2007 se ve Varšavě bude konat odborná konference nazvaná: "HOMO FABRICATOR. Wytwórczość w Polsce średniowiecznej i nowożytnej". Organizátory akce jsou Katedra Archeologie Varšavské University (Instytut Archeologii Uniwestytetu Warszawskiego, www.archeo.uw.edu.pl) a Univerzitní Centrum Archeologie Středověku a Novověku (Uniwersyteckie Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności; www.umk.pl/jednostki/casn/).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv