Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 16. 02. 2007

Zeď z litografických vápencových desek

V poslední fázi rekonstrukce areálu bývalého dominikánského kláštera v Karmelitské ulici na Malé Straně (dnes hotel Mandarin Oriental) učinili naši pracovníci zajímavý objev. Stavba při snižování povrchu v prostoru před hlavním vchodem do hotelu rozebírala evidentně novověkou zeď přístavku z 1. pol. 20. století, přesto jsme její činnost nenechali úplně bez dozoru. Při bližším ohledání se zjistilo, že základy zdi jsou částečně vystavěny z litografických vápencových desek datovatelných do dvacátých a třicátých let minulého století. Není to vlastně až takové překvapení, na místě byl více než sto let (až do 1992) tiskárenský provoz, nicméně používat tyto vzácné kameny do základů není příliš obvyklé.
Autor: Jan Havrda - Michal Tryml
Publikováno dne: 16. 02. 2007

Prezentace gotického kostela sv. Maří Magdalény v hotelu Mandarin Oriental

Nedávno byl v Karmelitské ulici na Malé Straně uveden do provozu nový hotel. Při rekonstrukci areálu byl proveden záchranný archeologický výzkum, jehož výsledkem je mj. i objev zdiva presbytáře zaniklého klášterního kostela sv. Maří Magdalény. Odkryté zdivo se podařilo zakonzervovat a prezentovat veřejnosti. Zdivo je chráněné pod skleněnou podlahou. Vhodné prostředí zajišťuje speciální klimatizační jednotka.