Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 09. 10. 2007

Zajímavý polský časopis nejen pro památkáře

Již více než padesát let je v sousedním Polsku vydáváno periodikum, které rozhodně stojí za bližší prezentaci. Vysokou profesionální úroveň časopisu „Ochrona Zabytków“ zaručuje kvalifikovaná redakční rada složena se specialistů a vědců z oboru a také záštita Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (Národní centrum pro výzkum a dokumentace památek) a Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Zdeněk Dragoun – Michal Tryml
Publikováno dne: 05. 10. 2007

Zemřela Helena Olmerová

Po těžké nemoci zemřela naše milá kolegyně, dlouholetá spolupracovnice a kamarádka Helena Olmerová. Po krátkém působení v Archeologickém ústavu ČSAV nastoupila v roce 1967 do tehdejšího Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody, kde patřila mezi první odborné pracovníky archeologickém oddělení. Vzhledem k problematice které se u památkářů většinově věnovala, studovala v letech 1971-73 postgraduálně i dějiny architektury a umění.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Matouš Semerád - Michal Tryml
Publikováno dne: 03. 10. 2007

Překvapení Na Perštýně

Výkopy inženýrských sítí jsou jednou z mála možností, jak v centrech historických měst prozkoumat situaci pod dlažbou rušných ulic a náměstí. Jejich důsledné sledování je proto pro archeology jednou z priorit, bohužel případů, kdy se pod městskou dlažbou podaří zachytit terény neporušené inženýrskými sítěmi, je čím dál méně. Překvapení nás proto čekalo na Starém Městě v ulici Na Perštýně (naproti OD Tesco) při sledování výkopu pro rekonstrukci vodovodního řadu. Pod dlažbou vozovky se ve stěnách výkopu objevily zděné konstrukce a vzápětí i terénní vrstvy. Vzhledem k poloze výkopu na hranicích Starého Města nebyla obecná interpretace nálezu obtížná, jde o konstrukce opevnění Starého Města.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 03. 10. 2007

Podzimní středověká slavnost v Liboci

V sobotu 6. 10. 2007 od 14 hodin se koná v archeologickém parku společnosti ARCHAIA tradiční každoroční akce. Návštěvníci budou moci shlédnout některá středověká řemesla. K shlédnutí zde jsou i stavby a výrobní objekty rekonstruované experimentálními metodami na základě výsledků řady archeologických výzkumů středověké Prahy. Adresa: V domcích 29, 160 00 Praha 6 - Liboc. Pěšky z konečné stanice tramvají č. 2 (od metra Dejvická), 1 a 18 (od metra Hradčanská) Petřiny (cca 5 min.), z konečné stanice tramvají č. 20 a 26 (od metra Dejvická) Divoká Šárka (cca 10 min.), nebo autobusem č. 179 od stanice metra Nové Butovice do zastávky Libocká.

Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 26. 09. 2007

Archeologie a rekonstrukce Senátu

V rámci výstavy Rekonstrukce sídla Senátu Parlamentu ČR, přístupné od 28. září do 30. listopadu 2007 ve výstavní síni Senátu na Valdštejnském náměstí v Praze na Malé Straně, presentuje NPÚ Praha výběr nálezů z rozsáhlého záchranného archeologického výzkumu, který zde v průběhu rekonstrukce prováděl v intervalu let 1997-2005. Nejvzácnější z nalezených předmětů – soubor 43 kusů tiskařských liter starších než rok 1588, spolu se špendlíky, však z bezpečnostních důvodů vystaven není. Výstavní síň Senátu, kterou naleznete na 1. nádvoří Valdštejnského paláce, je veřejnosti volně přístupná každý den od 9 do 16.30 hodin, o sobotách a nedělích od 10 do 16 hodin.

Archiv