Autor: František Flek
Publikováno dne: 25. 09. 2007

Výzkum v Apolinářské ulici pod Vyšehradem

V souvislosti s výstavbou podzemního parkovacího systému v objektu domu v Apolinářské ulici čp. 436/III zde proběhl krátký záchranný archeologický výzkum. Lokalita se nachází na výrazném skalním hřbetu svažujícím se směrem k ulici Na Slupi v nadmořské výšce kolem 202 m n.m.
Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 25. 09. 2007

V Mikulčicích vyhořel objekt využívaný jako depozitář a archív Archeologického ústavu

Zničený provozní objekt využíval Archeologický ústav Akademie věd ČR. Jeho vedení zatím výši vzniklých hmotných škod neupřesnilo. V budově, která se rozkládala na 400 metrech čtverečních, byly kanceláře archeologů, jejich laboratoře, depozitář a také archiv. Uloženy v něm byly všechny poznatky získané na tomto významném nalezišti od roku 1954, kdy bádání v oblasti někdejšího velkomoravského hradiště Valy začalo (zdroj ČTK a ČT24).
Autor: Martin Omelka
Publikováno dne: 24. 09. 2007

Výzkum v ulici U Obecního domu čp. 660/I podruhé

Dne 11. 9. 2007 se sešla archeologická komise, která byla svolána z důvodu prezentace dílčích výsledků výzkumu na dvoře budovy čp. 660/I v ulici U Obecního domu v Praze 1 na Starém Města. Vedoucí výzkumu PhDr. M. Omelka popsal přítomným způsob provádění výzkumných prací. Zároveň přiblížil účastníkům komise prozatímní výsledky výzkumu a informoval o odkrytí parkánové zdi, spočívající na vnitřní vyzděné stěně hradebního příkopu Starého Města z 30. let 13. století.
Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 19. 09. 2007

Archeopark Netolice

Když zavítáte do jihočeských Netolic, doporučujeme vyjít na kopec U sv. Jána, který se vypíná nad městem. Na této ostrožně bývalo kdysi přemyslovské správní hradiště. Dnes tam probíhá první fáze výstavby rozsáhlého archeoparku, určitě jednoho z největších podobných projektů v Čechách. Zatím se buduje úsek hradeb se strážní věží. I přesto je toho hodně k vidění. Místo dlouhého textu nabízíme několik fotografií a odkazujeme na web www.archeopark-netolice.cz. Sluší se připomenout, že duší celé akce finančně zajištěné EU je místní starosta Oldřich Petrášek, odborně projekt vede PhDr. Jaromír Beneš, ale stejně důležitá je skutečnost, že pro spolupráci byl získán znalec a milovník starých řemeslných praktik - tesařský mistr Petr Růžička (více viz www.arstignaria.com).
Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 17. 09. 2007

Nový výzkum v Opavě ?

V současné době vstupuje do možná posledního stadia situace okolo nové zástavby na místě bývalé městské tržnice v Opavě. Na rozloze 1,5 ha má zde vyrůst multifunkční centrum Opava-Plaza. Dojde při jeho výstavbě k dalšímu ničení kulturního dědictví nebo se podaří alespoň část pokladů, které jsou skryty pod úrovní terénu uchovat a prozkoumat? A jak to - při takřka neuvěřitelné rozloze - lokality udělat efektivně a kvalitně?