Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 28. 08. 2007

Zemřel historik Dušan Třeštík

PhDr. Dušan Třeštík, CSc., (1933-2007) vystudoval Filozofickou fakultu UK. Specializoval se na dějiny raného středověku, dějiny kultury a teorii historie. Z jeho nejznámějších prací je možno uvést: Románské umění v Čechách a na Moravě (1983); Počátky Přemyslovců (1981); Počátky Přemyslovců – Vstup Čechů do dějin (510–935) (1997). Mysliti dějiny (1999); Vznik Velké Moravy (2002); Mýty kmene Čechů – 7. až 10. století (2003); Češi a dějiny v postmoderním očistci (2005). Bibliografie DT. Krom jiného také založil a vedl také vlastní webové stránky.
Další články
Martin Wihoda – Hrst vzpomínek na Dušana Třeštíka, Lidové noviny 24.8. 2007.
Petr Sommer – Odešel velký historik, Lidové noviny 24.8. 2007.
Josef Žemlička – Za Dušanem Třeštíkem, Respekt 35/2007.
D. Třeštík v Českém rozhlase.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 28. 08. 2007

Operativní průzkumy a dokumentace historických staveb

Odborně metodický den
Ve čtvrtek 11. 10. 2007 od 10.00 se v Brně uskuteční další z řady Odborně metodických dnů, které pravidelně pořádá Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Brně, tentokrát ve spolupráci s územním odborným pracovištěm středních Čech. Téma: Operativní průzkumy a dokumentace historických staveb. Další podrobnosti najdete na stránkách ústředního pracoviště NPÚ (www.npu.cz). Celá pozvánka viz "zobrazit celý text":
Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 27. 08. 2007

Vyšla publikace Výzkumy v Čechách 2004

Před nedávnem vyšlo další číslo z tradiční řady Výzkumy v Čechách, kterou vydává pražský Archeologický ústav. Redaktorem svazku byla D. Dreslerová, předmluvu napsal M. Kuna. Publikace zahrnuje krátké informace o archeologických výzkumech a nálezech na území Čech, které byly do AÚ Praha předány do poloviny roku 2005. Jde o automatický editovaný výstup z Archeologické databáze Čech. Ve svazku je publikováno 2009 záznamů (hlášení o archeologické akci). Na okraj je možno poznamenat, že na obálku tohoto čísla byla vybrána fotografie z našeho výzkumu na ploše bývalého dominikánského kláštera na Malé Straně v Praze v Karmelitské ulici.

Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 24. 08. 2007

SHP aktuálně

V poslední době se mezi činnostmi archeologického oddělení častěji objevuje provádění stavebně historických průzkumů, nebo alespoň pořizování dokumentace stavu konstrukcí odhalených stavbou. Uvedené fotografie jsou toho malou, ale zato aktuální připomínkou. Autorem všech fotografií i textů pod nimi je Miroslav Kovář.
Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 23. 08. 2007

Copa centrum Národní

Problematika zástavby volného prostranství za obchodním domem TESCO na Národní třídě (Praha 1 – Nové Město) byla tiskem již částečně presentována. Tento příspěvek se ale nechce zabývat diskutovanou architekturou plánovaného obchodně administrativního objektu (Copa centrum Národní), má za cíl upozornit na problém ochrany archeologických památek při jeho výstavbě.