Autor: archeologické oddělení NPÚ Praha
Publikováno dne: 23. 12. 2008

Pf 2009

Pěkný nový rok.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 28. 11. 2008

Zjišťovací archeologický výzkum na Újezdě

V roce 2008 proběhl nevelký zjišťovací archeologický výzkum v jižní části pražské Malé Strany. Výzkum proběhl na rozsáhlém dnes vyklizeném dvoře (domy Újezd čp. 421/III - Vítězná čp. 420/III), který se nalézá za známým klubem Újezd, kdysi Borát. Po vyhodnocení sond je možno konstatovat, že přímo pod současným povrchem dvora se nalézají intaktní renesanční a pozdně středověké situace, jejichž geneze může být dána do spojitosti s provozem z písemných pramenů známé malostranské cihelny a vápenky. Významné je též zachycení pravěké keramiky (potvrzena únětická kultura).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 31. 10. 2008

Zjišťovací výzkum v domě čp. 979/I v ulici Karoliny Světlé na Starém Městě pražském

V první polovině března letošního roku byl na ploše domu čp. 979/I na Starém Městě pražském realizován menší archeologický výzkum formou zjišťovacích sondáží. Současná klasicistní stavba ze 2.čtvrtiny 19. století je lokalizována v jižní části ulice, v domovním bloku ohraničeném ulicemi Bartolomějskou, Karoliny Světlé a Konviktskou (obr.1).
Archeologické práce byly vyvolány investorským záměrem realizovat na ploše domovní parcely stavbu hotelového komplexu s podzemními prostory. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o plochu situovanou na území významného celku Starého Města pražského, bylo pracovníky NPÚ-P navrženo provedení 4 archeologických sondáží, které měly umožnit zjištění podoby, stavu a objemu archeologických terénů. Zjištěné poznatky představují důležité podklady pro posouzení perspektivy záchranného archeologického výzkumu plochy ohrožené stavbou a zároveň doplňují obraz historických terénů v této části města.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda – Veronika Staňková
Publikováno dne: 18. 09. 2008

Archeologický výzkum ve Františkánské zahradě na Novém Městě pražském

V létě 2008 proběhl nevelký výzkum ve Františkánské zahradě v areálu někdejšího novoměstského karmelitánského kláštera u Pany Marie Sněžné. Výzkum byl proveden v bezprostředním okolí zahradního domku, který stojí přibližně uprostřed zahrady. Potřebu archeologického výzkumu vyvolal záměr Městské části Praha 1 provést hydroizolaci podsklepeného objektu. V rámci stavebních prací došlo k vyhloubení výkopů po celém obvodu stavby. Šířka výkopů byla 0,6 až 0,8 m a hloubka cca 2 m (až na úroveň základové spáry).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jiří Militký
Publikováno dne: 04. 09. 2008

Numismatický sborník 22 (2007)

V nedávné době vyšlo další číslo Numismatického sborníku (22/2007 - 277 stran s mnoha obrázky v textu). Vydavatelem je Filosofický ústav AV ČR, v.v.i./Centrum medievistických studií AV ČR České republiky a Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Českou numismatickou společností. Vědeckými redaktory jsou PhDr. Jiří Militký a doc. PhDr. P. Sommer, CSc. Publikace zveřejňuje výsledky numismatického bádání domácích i zahraničních odborníků od antiky po novověk. Již třetí svazek obnovené řady tohoto periodika potvrzuje, že jde v současné době o nejvýznamnější numismatickou publikaci vydávanou na území České republiky.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv