Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 04. 07. 2008

První svazek edice Archeologické prameny k dějinám Prahy v prodeji

Čiháková, J. 2008: Starobylé komunikace pod domem Malostranské náměstí čp. 2/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 28/00. Ancient roads underneath the house at Malostranské square Nr. 2/III. Archaeological excavation NPÚ Prague Nr. 28/00 at Malá Strana. Edice Archeologické prameny k dějinám Prahy, svazek 1, Praha.
Materiálová publikace výzkumu raně středověké cesty v pražském podhradí, který zkoumal dva zachované povrchy cest nad sebou: kamenné dláždění z přelomu 8./9. a vozovku z dřevěných fošen z konce 9. století.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 23. 06. 2008

Prevence ohrožených archeologických památek v Polsku

V jednom z posledních čísel na našich stránkách již avizovaného časopisu polské památkové peče „Ochrona Zabytków“ (2007/1, s. 11-13) byla naše pozornost soustředěna na sdělení věnované úsilí tamějších úřadů a odborných institucí v prevenci ohrožených archeologických památek.
Krajowy Ośrodek Badań i Ochrony Zabytków (Národní centrum pro výzkum a dokumentace památek) ve snaze o ochranu archeologického dědictví zahájilo spolupráci s Kriminalistickým Ústavem Policie Polské Republiky (Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 12. 06. 2008

Nová edice pro archeologické prameny středověké Prahy

Archeologický odbor Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze, přistoupil k postupnému vydávání archeologické pramenné základny k dějinám hlavního města, kterou nashromáždil svou dlouhodobou terénní činností zejména na území jeho historického jádra – Pražské památkové rezervace. Za tímto účelem zde na jaře roku 2008 vznikla nová edice elektronických knih – řada Archeologické prameny k dějinám Prahy (APDP) jako nová materiálová řada.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 09. 06. 2008

Přednáška: Nově odkryté raně středověké komunikace na Malé Straně

V úterý 10. června v 18.00 proběhne v Muzeu Karlova mostu další z přednášek z cyklu „Archeologické objevy v centru Prahy“. Hlavním tématem přednášky, kterou přednese Tomasz Cymbalak, bude zcela mimořádný objev částí komunikačního systému pražského podhradí z období raného středověku. Dále budou presentovány výsledky archeologického výzkumu v domu U tří zlatých korun.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 02. 06. 2008

Výzkum v Masné ulici na Starém Městě pražském

Na přelomu dubna a května 2008 se část našeho oddělení zúčastnila výzkumu severovýchodně od Staroměstského náměstí. V domovním bloku ohraničeném ulicemi Masnou, Dlouhou a Rybnou, kde proběhly popisované práce, nebyly aktivity archeologů doposud příliš četné. Odborná činnost zde byla ve většině případů omezena pouze na úroveň dokumentace profilů stavebních výkopů.
Druha etapa záchranného archeologického výzkumu, který proběhl na dvoře domu čp. 699/I v Masné ulici, umožnila nahlédnout do historického nadloží a stavebního vývoje této lokality o něco podrobněji. Hlavním terénním pracím předcházel koncem listopadu 2007 zjišťovací archeologický výzkum, který byl proveden za účelem odborného zmapování a vyhodnocení nezastavěné plochy parcely před snižováním terénu na dvoře domu.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv