Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 21. 03. 2008

Přednášky: Archeologické objevy posledních let v centru Prahy

Přednáškou Zdeňka Dragouna – Románská Praha bude 25. března zahájen cyklus přednášek archeologů Národního památkového ústavu v hl. m. Praze v Muzeu Karlova mostu. Přednášky se konají v prostorách muzea - Křižovnické nám. 3, Praha 1, vždy v úterý jednou za 14 dní, v červnu každý týden, začátky v 18 hod. Další podrobnosti viz www.muzeumkarlovamostu.cz. Celý program přednášek, včetně krátkých anotací:

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Michaela Selmi Wallisová
Publikováno dne: 20. 03. 2008

Malé zúčtování s populárním výzkumem židovského hřbitova ve Vladislavově ulici

Na konci roku 2007 byl dokončen grantový projekt s názvem „Archeologický výzkum středověkého židovského hřbitova na Novém Městě pražském a jeho význam v evropském kontextu“ Cílem projektu byla analýza výsledků archeologického výzkumu v prostoru bývalého židovského hřbitova a srovnání s výsledky analogických výzkumů v Evropě. Sledován byl především pohřební ritus na jednotlivých lokalitách. Pozornost je zejména věnována orientaci hrobů a jejím odchylkám, povrchová úprava pohřebišť, tam kde je to vůbec možné zjistit, hrobová výbava (nebo její absence), otázka organizace hřbitova, s případným využitím antropologických zjištění (např. problematika soustředění dětských hrobů do určité části hřbitova apod). Prostředkem k získání odpovědí na výše zmíněné otázky bylo vytvoření jednoduchého, ale především funkčního geograficko-informačního systému (MapInfo).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Martin Omelka
Publikováno dne: 17. 03. 2008

Stěhování románského domu

Jak jsme již dříve informovali, těsně před Vánoci odkryli naši pracovníci na dvoře domu čp.660/I v ulici U Obecního domu na Starém Městě pražském torzo románského domu narušené příkopem staroměstského opevnění z třicátých let třináctého století. V průběhu měsíce ledna probíhala, na úrovni zástupců archeologického oddělení NPÚ, Pražské archeologické komise, Muzea hl. m. Prahy, konzervátora kamene, investora a projektanta akce, intenzivní jednání o osudu odkryté památky.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Zdeněk Dragoun
Publikováno dne: 10. 03. 2008

Archeologický výzkum na Karlově mostě

Zahájená rekonstrukce Karlova mostu je samozřejmě provázena záchranným archeologickým výzkumem. První příležitost k zásahu do historických terénů archeologickými metodami poskytl výkop pro zaústění svodu vody z mostu do stávající kanalizace v prostoru před malostranskými mosteckými věžemi.
Pod starší dlažbou prostoru výkop zachytil pozůstatky severního křídla Karlova mostu s kamenným obložením, opatřeným kamenickými značkami. Ty se shodují se značkami z kvádrů větší malostranské mostecké věže, postavené po polovině 15. století a tvoří tak zřejmě součást napojení mostu na nově postavenou věž.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Michal Tryml - Jan Havrda
Publikováno dne: 07. 03. 2008

Digitální verze článků Jarmily Čihákové

Terénní výzkumy Jarmily Čihákové se staly pověstnými z mnoha důvodů. Mezi ně patří bezesporu osobní přístup, mimořádné nasazení i preciznost, s jakou zachází s rozebíranými (a ničenými) archeologickými terény. Stejně precizně se snaží postupovat při publikování výsledků své práce. Už proto stojí za to její články číst. V posledních letech publikovala JČ mj. i dva příspěvky ve sbornících z brněnských konferencí zaměřených na archeologii středověkého města.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.