Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 15. 02. 2008

Byli jsme v Ústí nad Labem – terénní etapa výzkumu OC Fórum ukončena

V pátek 15. února skončily terénní práce na záchranném archeologickém výzkumu plochy budoucího OC Forum v Ústí nad Labem. Na tiskovou konferenci svolanou na výzkum při té příležitosti jsme se zajeli podívat. Byli jsme zvědaví nejen na to, jak výzkum probíhal ve své poslední fázi, ale i na to, jak se podařilo jeho výsledky presentovat před novináři. S jakými dojmy jsme Ústí opouštěli?

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 11. 02. 2008

Nový výzkum na Nowym Targu ve Vratislavi

Po výzkumech na Dominikánském náměstí a náměstí Svobody čeká jádro slezské metropole s největší pravděpodobností další velká archeologická akce. Místní magistrát totiž oznámil záměr výstavby podzemního parkoviště pod náměstím Nowy Targ. Z archeologického hlediska jde o lokalitu enormně zajímavou.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 04. 02. 2008

Výzkum v Letenské ulici na Malé Straně

V současné době bylo ukončeno zpracování výzkumu, jehož terénní část proběhla v říjnu 2007. Výzkum byl vyvolaný plošným snižováním sklepa domu čp. 594 a budováním nového suterénu na dvoře tohoto domu. Naskytla se tak možnost získat v rámci řádného plošného výzkumu informace o skladbě a genezi nadloží v tomto specifickém mikroregionu pražského podhradí. Lokalita je situována při východním okraji zaniklého holocenního říčního koryta Vltavy, které se nalézalo přibližně v širším okolí dnešní Letenské a Valdštejnské ulice a v místě dnešního Klárova se napojovalo na hlavní koryto řeky.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Miroslav Kovář
Publikováno dne: 01. 02. 2008

Nálezy zbytků gotických konstrukcí v tzv. Faustově domě. Karlovo náměstí č.p. 502

Na místě stávajícího domu bývá lokován dvorec vévody opavského, který je připomínán k roku 1387. Za husitských válek byl objekt patrně těžce poškozen. Roku 1435 dům získal písař novoměstské obce Prokop. Tolik o středověkých dějinách. Za nejstarší konstrukce jsou dnes považovány sklepy pod hlavním křídlem. Konstrukce dnešního hlavního křídla s gotickým schodištěm jsou sice pokládané za gotické, ale jsou dle zpracovatelů SHP považovány za jinou gotickou fázi.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 29. 01. 2008

Výzkum na stavbě kabelového tunelu Vltava

V průběhu minulého roku jsme měli možnost provádět archeologický výzkum při výstavbě kabelového tunelu vedoucího pod Vltavou mezi novoměstskou a smíchovskou stranou.
http://www.estav.cz/zpravy/nove/praha-kabelovy-tunel-vltava.html?x=inews_eStav
Tato technicky zajímavá stavba je součástí dlouhodobější strategické vize energetického propojení obou břehů Vltavy, jejímž úkolem by mělo být nejen zajištění dostatečného pokrytí vzrůstající potřeby energie v oblasti pražského levobřeží, ale i řešení případných krizových momentů (havárie).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.