Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 25. 01. 2008

Raně středověká hradba pod Hartigovským palácem na Malostranském náměstí

V závěru roku 2007 jsme se s Martinem Müllerem na 8 dní vrátili po 14 letech do místnosti, kde jsme v květnu roku 1993 našli již několikrát publikované raně středověké dřevěné základy tzv. strategické stavby – do sklepa Hartigovského paláce u horního Malostranského náměstí, ale s oficiální adresou Tržiště čp. 259/III.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 23. 01. 2008

Zajímavý archeologicko geologický seminář

Technické muzeum v Brně a Archaia Brno o.p.s. ve spolupráci se skupinou Geomorfologie – Kvartér při České geologické společnosti pořádají seminář, který se uskuteční v pátek 22. února 2008 od 10 ºº hod. v přednáškovém sále TMB, Purkyňova 105, Brno.
Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 21. 01. 2008

Byli jsme v Ústí nad Labem

Nevelká skupinka pražských archeologů se ve středu 16. ledna vydala do severních Čech shlédnout archeologický výzkum, který probíhá na okraji historického jádra města Ústí.n.L. Rozsáhlý výzkum, plochou srovnávaný s pražským výzkumem na Náměstí republiky, byl vyvolán výstavbou OC Forum. Vedoucí výzkumu M. Cvrková, i kolegové, kteří vedou terénní práce - J. Vladař (Archeos) a L. Gál (TerraVerita), nás provedli výzkumem a předvedli i postup pořizování a zpracovávání dokumentace.
Jaké dojmy jsme si odvezli? Velmi smíšené. Především jsme nabyli přesvědčení, že příprava výzkumu nebyla zvládnutá manažersky. Je téměř nemožné provést výzkum plochy umístěné v městském jádru ( byť na jeho okraji), o rozloze téměř 5 000 metrů čtverečních, v čase pěti a půl měsíců, navíc v období září-únor, aniž by se to neprojevilo na kvalitě.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 21. 01. 2008

Středověká zděná pokladnice z Vratislavi

Při zkoumaní domu Pod Złotym Słońcem (Rynek 6) v polské Vratislavi učinili polští kolegové unikátní nález. Ve sklepě domu objevili zeď konstrukce o půdorysu 2 x 3 metry, vyzděnou z cihel. Na základě předběžného zpracování výsledků výzkumu je nález interpretován jako pokladnice a datován do období konce XV. až XVI. století. Tento závěr vycházel ze síly stěn této konstrukce (přes půl metru) a z výsledků zpracování historických pramenů, podle nichž tento dům patřil rodině Bonerů, obchodníků, kteří spravovali pokladnici polských monarchů.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 21. 01. 2008

Dlažby, kamenný posyp, štět, pojížděná plocha, úpravy povrchu komunikace… publikace NPÚ

Pří archeologických výzkumech ve městech a nejenom v nich se často setkáváme s doklady komunikací či veřejných prostranství. Tento typ nálezů – archeologizovaných i recentních se nyní dočkal specielní publikace. NPÚ vydalo (s vročením 2007) další svazek z řady odborných prací pod názvem PÉČE O PAMÁTKOVĚ VÝZNAMNÉ VENKOVNÍ KOMUNIKACE autorů A. Schuberta, J. Čihákové, L. Špačka, Bohumila Štumpa a H. Zachové. Ač se jedná o metodickou památkářskou příručku je zde významně zastoupena i archeologie a to statí J. Čihákové: POZŮSTATKY KOMUNIKACÍ V ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZECH.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.