Autor: Martin Omelka
Publikováno dne: 17. 01. 2008

Objev neznámého románského domu

Ani těsně před Vánoci archeologové našeho oddělení nezaháleli. Jak již jsme informovali dříve, od srpna loňského roku realizují naši pracovníci záchranný archeologický výzkum na dvoře domu čp. 660/I v ulici U Obecního domu na Starém Městě v Praze 1.
Nevelký a nenápadný dvorek odborné kruhy poprvé překvapil na podzim, kdy se zde odkryla zachovalá pochozí úroveň parkánu městské hradby, včetně části vyzdívky příkopu z třicátých let třináctého století. Odkrytá situace byla z památkářského hlediska natolik zásadní, že došlo k dohodě s investorem akce a její nejzachovalejší část bude zakomponována do nově vznikajícího suterénu budovy.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Martin Omelka
Publikováno dne: 11. 01. 2008

Vyšlo jedenácté číslo Archeologie ve středních Čechách

Na konci roku 2007 vyšlo již jedenácté číslo Archeologie ve středních Čechách. Jako každý rok se v časopise (letošní číslo obsahuje 887 stran) můžeme setkat s pracemi z pravěké, středověké i novověké archeologie a to nejen ze středních Čech, ale i dalších českých regionů. Letos zde najdeme padesát jedna odborných článků. Časopis vydává Ústav archeologie památkové péče středních Čech a jeho redaktorem je Michal Lutovský. Články jsou napsány v českém jazyce s německým, nebo anglickým souhrnem.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 07. 01. 2008

Vyšel sborník odborných příspěvků Výroční zpráva 2006 NPÚ v Praze

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze vydal již jako každý rok, tentokrát v celobarevném provedení Výroční zprávu, která obsahuje odborná sdělení a drobné články, které se týkají kromě památkářské problematiky i témat archeologických. T. Cymbalak a M. Tryml publikují nové poznatky o raně středověkém pohřebišti ve Sněmovní ulici na Malé Straně v domě čp. 171. J. Podliska informuje o zajímavých výsledcích archeologického výzkumu plochy dvora domu čp. 1064 v Týnské uličce na Starém Městě. Příspěvek J. Havrdy se týká výsledků první etapy archeologického výzkumu vyvolaného rekonstrukcí morového sloupu Nejsvětější Trojice na horním Malostranském náměstí. J. Čiháková a M. Müller zveřejnili výsledky svého výzkumu v budově grotty Valdštejnské zahrady. Jako poslední příspěvek byla do Výroční zprávy zařazena vzpomínka na naší kolegyni PhDr. Helenu Olmerovou, která patřila k první generaci archeologů pražského památkového ústavu a podílela se na velkých výzkumech hlavně v 70tých letech minulého století.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 04. 01. 2008

Záchranné archeologické výzkumy – teorie a praxe

Ve čtvrtek 13. prosince 2007 se v prostorách Technického muzea v Brně uskutečnil seminář nazvaný „Záchranné archeologické výzkumy a mechanismy, které je mají umožnit…“. Následující stránky jsou stručně načrtnutou reflexí, psanou bez hlubší znalosti jednotlivých případů, navíc z „pražského archeologického ráje“ (termín který v Brně zazněl z úst moderátora po přednesení jednotlivých příspěvků). O co v Brně šlo? Více než padesát odborníků, archeologů i pracovníků státní správy se sešlo k diskusi nad problematikou, kterou v poslední době znovu vyvolal postup při výstavbě polyfunkčního objektu CENTRUM TRNITÁ v Brně.