Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 26. 10. 2009

Přednáška o vzniku a realizaci archeologické výstavy Cesta do hlubin města

V rámci tradičního cyklus akcí pro odborníky i širokou veřejnost, který pořádá Společnost přátel starožitností, se v pondělí 26. 10. 2009 koná přednáška s dlouhým názvem: Cesta do hlubin města – 12 nej... objevů pražské archeologie v Muzeu hl. m. Prahy - výstava a její zákulisí. O vzniku výstavy budou hovořit její autoři Mirka Šmolíková, Jaroslav Podliska a Jan Havrda. Dále výstavu představí architekti Miloslav Čejka a Karel Lapka, malíř Tomáš Paul a Petr Horký (tvůrce audiovizuální části výstavy).
Přednáška začíná v 17.30 hod., v hlavní budově Muzea hl. města Prahy v Praze na Florenci (u stanice metra Florenc).
Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 15. 09. 2009

Podzim s pražskou archeologií - cyklus přednášek a programů k výstavě Cesta do hlubin města

Ve středu 16. 9. v 17.30 bude zahájen přednáškou s názvem "Neolitický rondel v Ruzyni a monumentální stavby mladší doby kamenné" přednáškový cyklus nazvaný Podzim s pražskou archeologií. Přednášky se budou konat každou středu v Muzeu hlavního města Prahy, v hlavní budově muzea na Florenci (ul. Na Poříčí 52, Praha 8). Cyklus je koncipován jako doprovodný program k výstavě Cesta do hlubin města – 12 nej... objevů pražské archeologie. V sobotu 19. 9. bude možné navštívit akci nazvanou Kelti.cz – Boiové a Fergunna s ukázky řemesel z mladší doby železné. Trvání: od 10.00 do 16.00. Módní přehlídka a přednáška o keltském válečníkovi začíná v 11.00 a 15.00. Místo konání: prostranství před Muzeem hl. m. Prahy.
Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 11. 09. 2009

Středověké sklepy u Spálené ulice

Začátkem srpna byly při záchranném archeologickém výzkumu na ploše COPA CENTRUM NÁRODNÍ objeveny středověké sklepy dokládající gotickou zástavbu ve Spálené ulici.
Jedná se o relikty domu čp. 72 a 73, které byly destruovány koncem 70. let 20. století při výstavbě stanice metra Národní třída.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 24. 08. 2009

Copa Centrum Národní – první zjištění

Již tři týdny probíhá jedna z největších archeologických akcí poslední doby v historickém jádru Prahy a to záchranný archeologický výzkum lokalizovaný na ploše bývalého novoměstského domovního bloku, který ohraničují ulice Spálená, Purkyňova, Vladislavova a Charvátova. V současné době je na sledovaném území přítomno bezmála 70 pracovníků výzkumného týmu, kteří jsou soustředění na čtyřech zkoumaných plochách ve východní a jihozápadní části budoucího staveniště.
Po několika dnech terénního bádání můžeme potvrdit a zároveň upřesnit naše předpoklady vztahující se ke stavu, stáří a rozsahu dochování reliktů staršího osídlení na tomto místě a míry jeho poškození v posledních desetiletích.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 18. 08. 2009

Copa Centrum Národní – výzkum zahájen

27. července začal dlouho připravovaný (http://archeopraha.cz/index.php?cid=146) záchranný archeologický výzkum na místě, kde v průběhu dvou nejbližších let má vzniknout nový kancelářsko-obchodní komplex Copa Centrum Národní. Pět budov tvořících jeho jádro bude propojeno s pozměněnou hmotou vestibulu stanice metra Národní, současně rekonstruovanou budovou obchodního domu TESCO-My a podzemním parkingem pro 250 aut. Území sledované výzkumem je lokalizované na místě bývalého novoměstského domovního bloku ohraničeného ulicemi Spálenou, Purkyňovou, Vladislavovou a Charvátovou.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv