Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 14. 04. 2009

Připravuje se výstava Cesta do hlubin města - 12 nej... objevů pražské archeologie

Za necelý měsíc, přesněji 12. května 2009 bude v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy, v ul. Na Florenci otevřena výstava, která by měla být jakousi „výkladní skříní“ pražské archeologie – na pozadí dlouhé a slavné tradice archeologického výzkumu v Praze předvede nejvýznamnější pražské archeologické objevy s těžištěm v posledním čtvrtstoletí, jejich okolnosti, situace, nálezy i lidi s nimi spjaté.

Autor: Martin Vyšohlíd
Publikováno dne: 31. 03. 2009

Velikonoce v archeologickém parku Liboc

V sobotu 4. dubna 2009 proběhne v archeologickém parku Liboc v čase od 14,00 do 17,00 hodin setkání spojené s tématikou velikonoc.
Zájemci si budou moci prohlédnout nejen celý areál tohoto archeologického parku, ale i repliky středověkého trojdílného domu, středověké zemnice s tkalcovským stavem, repliky keramických a chlebových pecí, ale také si vyzkoušet výrobu velikonočních ozdob a dekorací. Bude připraveno drobné občerstvení a prodej drobných dárků a knih s archeologickou tématikou. Program bude vhodný zvláště pro rodiče s dětmi. Vstupné dobrovolné.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Zdeněk Dragoun
Publikováno dne: 18. 03. 2009

Juditin most – památka pod vodou

V únoru 2009 proběhly tři pokusy o nalezení některých pozůstatků románského Juditina mostu, kamenného předchůdce mostu Karlova, ve Vltavě. Ve spolupráci pracovníků Národního památkového ústavu s poříčním útvarem Policie České republiky prověřovali policejní potápěči vytipovaná místa na dně Vltavy severně od Karlova mostu.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 27. 02. 2009

Výzkum v Míšeňské ulici na Malé Straně

Na podzim roku 2008 byl na Malé Straně proveden menší archeologický výzkum. Naše aktivita byla soustředěná do míst severně od Karlova mostu. Při rekonstrukci dvou barokních domů (čp. 72/III – Dům „U modré podkovy“ a čp. 73/III – „U zeleného pole“) v Míšeňské ulici bylo provedeno 6 sond, které doplnily mozaiku archeologických dokumentačních bodu v rámci Pražské památkové rezervace.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak - Jan Havrda
Publikováno dne: 18. 02. 2009

Konference: Hmotná kultura středověku v Polsku

Letos na jaře se bude v polské Toruni konat konference "Kultura materialna średniowiecza w Polsce" („Hmotná kultura středověku v Polsku“). Akce proběhne 16.-17. dubna. Letošní ročník konference bude věnován problematice hmotné kultury a každodennímu životu v období středověku a její téma zní: „Życie codzienne przez pryzmat rzeczy” („Každodenní život v prizmatu věcí“).