Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 11. 02. 2009

Revizní výzkum v Břevnovském klášteře

V loňském roce jsme provedli kontrolu stavu tří kdysi vykopaných a presentovaných nálezů, mezi nimiž zaujímá přední místo románská krypta břevnovského klášterního kostela (více zde...). Kromě zdiva krypty a dalších nálezů jsou presentovány a veřejnosti přístupny i tři hroby odkryté vně krypty někdy v letech 1966-67. V hrobových jamách vyzděných zdivem téměř kvádříkového charakteru ležely kostry tak, jak byly výzkumem odkryty.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 06. 02. 2009

Pracovní setkání nad pražskou raně středověkou keramikou

Dne 3. února 2009 proběhla na půdě pražského NPÚ schůzka, na které L. Hrdlička prezentoval více jak dvaceti zájemcům z řad pražských archeologů soubor keramiky získaný při výzkumu u nádvorní zdi románského paláce Pražského hradu, který byl postaven po roce 1135.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Zdeněk Lochmann
Publikováno dne: 29. 01. 2009

Nový předseda Pražské archeologické komise

Dne 26. listopadu 2008 jmenoval ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze, nové členy Pražské archeologické komise (PAK) a jejího tajemníka. Pražská archeologická komise je poradním orgánem ředitele a sdružuje zástupce institucí oprávněných vykonávat archeologické výzkumy na území hl. m. Prahy. Pražská archeologická komise si následně na svém zasedání dne 9. ledna 2009 zvolila nového předsedu za odstoupivšího PhD. Zdeňka Dragouna, který se své funkce vzdal v den odchodu do pense. Novým předsedou byl jednomyslně zvolen PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 21. 01. 2009

Zahájen výzkum v kostele sv. Michala na Starém Městě pražském

Počátkem ledna zahájilo naše oddělení již celkem v pořadí čtvrtý archeologický výzkum kostela sv. Michala. Naše aktivita byla vyvolána nejnovějším investorským záměrem, který počítá s proměnou stávající budovy v luxusní nákupní galerii s výstavními prostory. Archeologické práce nyní probíhají na dvou místech. V prostoru bývalé západní empory z doby románské je realizován revizní výzkum a o něco východněji (v západní části hlavní lodi kostela) jsou prováděny výkopové práce v místě projektované výtahové šachty. O výsledcích našeho badání a dalším vývoji na ploše kostela Vás budeme na těchto stránkách i nadále informovat.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 16. 01. 2009

Personální změny v archeologickém odboru pražského NPÚ

V lednu 2009 nastoupila na místo archeologa Mgr. Veronika Staňková, která se celý loňský rok podílela jako náš externí spolupracovník na provádění archeologických výzkumů v historickém centru Prahy. Na celý úvazek nastoupil též Mgr. Tomasz Cymbalak. Nezbývá než popřát (staro)novým kolegům pod novým šéfem mnoho pracovních úspěchů. Z NPÚ HMP odešel PhDr. Martin Omelka a to do spřízněné instituce, do Archivu hl. m. Prahy. Kolegové PhDr. Zdeněk Dragoun a PhDr. Michal Tryml se nyní věnují zpracování svých starších výzkumů.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.