Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 11. 10. 2010

Výstava Klementinum v datech a obrazech

V galerii Klementinum probíhá výstava "Klementinum v datech a obrazech - historický a stavební vývoj Klementina v dobách působení jezuitského řádu“ www.nkp.cz. Součástí výstavy je i část archeologická. Výběrově jsou zde prezentovány nejnovější výsledky archeologického výzkumu v barokním areálu.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 08. 10. 2010

Opět kostel v Dolních Chabrech

Poslední zářijový den se v kostele sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech opět sešla jedna komise. Po dohodě s vlastníkem objektu ji svolalo archeologické pracoviště našeho ústavu. Skupina archeologů, architektů, památkářů a technologů se spolu se zástupci pražského arcibiskupství i místního spolku na ochranu památek shromáždila nad fragmenty starších staveb, aby posoudila jejich stav a pokusila se dohodnout nad dalším postupem. Mezi účastníky komise bohužel chyběli zástupci Archeologického ústavu i archeologové z ústředního pracoviště NPÚ.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 22. 09. 2010

Krakovské podzemí otevřeno

Po dlouhém a náročném archeologickém výzkumu a adaptačních pracích spojených se zajištěním historických konstrukcí a situací budou veřejnosti zpřístupněny rozlehlé podzemní prostory pod památkově chráněnou budovou hlavní městské tržnice v Krakově (Sukiennice).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 20. 09. 2010

Odkryté vykopávky v chaberském kostele sv. Jana Křtitele

V neděli 19. září se v Dolních Chabrech (Praha 8) konal v rámci Dnů evropského dědictví kulturní den. Kromě trhu, výstavy fotografií a vystoupení dětí, které předvedly živé obrazy tragických okamžiků starších českých dějin, byl otevřen kostel sv. Jana Křtitele a v jeho lodi odstraněna dřevěná část podlahy. To umožnilo prohlídku fragmentů starších kostelních staveb vykopaných výzkumem před 35 lety.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda, Vladislav Gut
Publikováno dne: 09. 09. 2010

Kulturní archeologické památky na území Prahy

K opomíjeným, málo známým či přímo utajeným památkám patří památky archeologické. Na území hlavního města Prahy se nachází celkem 24 památek zapsaných ve Státním seznamu kulturních památek jako tzv. archeologické stopy. Zastoupeny jsou jak objekty pravěké – obvykle výšinné opevněné sídliště, tak i středověké – hradiště, zaniklé kostely, tvrze či tvrziště, pohřebiště, opevnění.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv