Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 30. 08. 2010

Přednáška na téma: Průzkum základů Juditina mostu na dně Vltavy

V úterý 7. 9. 2010 od 17 hod. se v nové budově Národního muzea v Praze (dříve Federální shromáždění) na Václavském náměstí uskuteční přednáška na téma: Průzkum základů Juditina mostu na dně Vltavy. Přednášejí PhDr. Zdeněk Dragoun a Ing. arch. Ondřej Šefců z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v hlavním městě Praze. Všichni zájemci o památky jsou srdečně zváni.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 09. 08. 2010

Časopis Staletá Praha na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik

S potěšením sdělujeme, že časopis Staletá Praha se podařilo v roce 2009 vydat v takové podobě, že splnil odborná kritéria posuzovaná Komisí pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů. Po schválení návrhu na aktualizaci Radou pro výzkum, vývoj a inovace byla Staletá Praha dne 25. června 2010 zařazena na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR - www.vyzkum.cz. O časopise blíže - www.staletapraha.cz.
Autor: Tomasz Cymbalak, Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 20. 07. 2010

Druhá etapa záchranného archeologického výzkumu u Spálené ulice ukončena

Dne 9.7. 2010 byla ukončena terénní část druhé etapy záchranného archeologického výzkumu na staveništi COPA CENTRUM NÁRODNÍ. Výzkum se v této etapě soustředil především na plochy podél Spálené ulice (v sousedství obchodního domu Tesco-My). Archeologicky se zde podařilo prozkoumat intenzivně osídlenou plochu s doklady raně středověkého osídlení před vznikem Nového Města a četnými středověkými a novověkými pozůstatky novoměstských domů, včetně rozmanitých součástí jejich hospodářského zázemí. Nejzajímavějším nálezem dokumentovaným v této etapě však byly intaktně dochované gotické sklepy bývalých domů čp. 69 a 70. Společně s dříve odhalenými suterény na nároží Spálené a Purkyňovy ulice (čp. 72 a 73) představují zcela unikátní soubor staveb, dokumentující podobu bývalé historické zástavby Nového Města pražského.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 27. 05. 2010

Archeologický výzkum v suterénu Zrcadlové kaple Klementina

V květnu 2010 provedl náš ústav plošný předstihový záchranný archeologický výzkum v suterénu pod Zrcadlovou kaplí v areálu Klementina na Starém Městě. Archeologický výzkum byl vyvolán stavební akcí nazvanou „Revitalizace Klementina - 1. etapa“. V souvislosti s touto stavbou byla plošně o cca 0,8 m snižována podlaha sklepa. Investorem byla Národní knihovna ČR. Celková plocha výzkumu činila 258 m2.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Publikováno dne: 04. 05. 2010

Pozvánka na seminář

Ve středu 19. května 2010 od 10:00 se bude v prostorách Masarykovy koleje ČVUT v Thákurově ulici č.p. 1 v Dejvicích konat odborný seminář Archeologický výzkum paleolitu a specifika jeho metodologického postupu. Akci pořádá Česká společnost archeologická, o.p.s.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv