Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 28. 04. 2010

Středověké podlahy - vernisáž výstavy

V pondělí 26. dubna t.r. byla vernisáží ve výstavní minisíni pražského NPÚ zahájena výstava s názvem Středověké podlahy z kostela sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech a z Břevnovského kláštera. Podnětem k jejímu uspořádání bylo zrestaurování dvou partií podlah vyzvednutých in situ na starších výzkumech zmíněných lokalit.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: František Flek
Publikováno dne: 27. 04. 2010

Zpráva o nově otevřené „Stezce historií Hostivaře“

Dne 15. dubna byla slavnostně otevřena „Stezka historií Hostivaře“. Vede přes malebnou Starou Hostivař, krásnou přírodou v okolí Hostivařské přehrady, ulicemi Hostivaře a cestami v lesoparku. Stezka je asi 3km dlouhá, má vlastní značení se čtyřmi zastaveními a třemi odbočkami. Stezka vede místy, které návštěvníkům přiblíží starší i novější historii Hostivaře, seznámí s archeologickými nalezišti a architekturou památkové zóny (vyhlášena 1993), dále si zde připomenou významné osobnosti a pamětihodnosti s nimi spjatými. Začátek stezky je u obchodního centra Park Hostivař, na jehož místě bylo před výstavbou archeologickým výzkumem odhaleno sídliště knovízské kultury (cca 1300-1000př. Kr.).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Kristýna Peroutková
Publikováno dne: 01. 04. 2010

Ohlédnutí za konferencí Forum Archaeologiae Postmediaevalis

Ve dnech 23. a 24. 3. 2010 proběhla konference Forum Archaeologiae Postmediaevalis pořádaná společností Archaia Praha o. p. s. Jejím letošním tématem byly písemné a ikonografické prameny v archeologii novověku. Řady českých referujících rozšířili účastníci ze zahraničí – Slovenska, Německa, Polska, Rakouska a Velké Británie. Náplň příspěvků korespondovala s třemi hlavními okruhy, jimiž byly zdroje pramenů, úskalí jejich studia a možnosti následného využití archeology.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 25. 03. 2010

Staletá Praha XXV, 2009/2

Vyšlo další, opět archeologické číslo snad již tradičního a v budoucnu pravidelně vycházejícího odborného památkářsko archeologického časopisu. Většina článků v čísle 2/2009 vychází ze zpracování záchranných archeologických výzkumů, které prováděli odborní pracovníci archeologického odboru pražského NPÚ. Časopis je možno koupit v knihovně NPÚ HMP, Na Perštýně 12, Praha 1 ve 3. patře (matiaskova@praha.npu.cz), též ve specializovaném knihkupectví Klubu Za starou Prahu – Juditina věž (http://www.zastarouprahu.cz/akce/knihkupectvi.htm) a na dalších místech. Jeho cena je různá dle distributora. U vydavatele stojí pouhých 87,- Kč, v knihkupectví Klubu za Starou Prahu a v budově MMP stojí 100,- Kč.

Obsah s abstrakty:

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 16. 03. 2010

Nové číslo sborníku Archaeologica Pragensia 19/2008

S vročením do roku 2009 vyšel nový sborník z tradiční řady archeologických sborníků vydávaných Muzeem hl. města Prahy: Archaeologica Pragensia 19/2008. V čísle je publikováno 14 článků tématicky se týkajících pražské archeologie pravěké (kultura zvoncovitých pohárů, doba laténská, římská a stěhování národů) i středověké. Je možno prozradit, že příští Archaeologica Pragensia č. 20 bude cele věnována zakladateli pražské archeologie J. A. Jírovi. Sborník lze koupit v hlavní budově muzea Na Florenci, k dostání je též v e-shopu na www.muzeumprahy.cz a stojí 250,- Kč.

Archaeologica Pragensia 19/2008. Obsah:

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.