Autor: Veronika Staňková
Publikováno dne: 05. 03. 2010

Zasedání archeologů NPÚ

Ve dnech 3. a 4. března se uskutečnilo výjezdní zasedání archeologů NPÚ v Želivě.
Cílem setkání bylo vydiskutovat aktuální palčivé problémy archeologie v NPÚ a najít společná stanoviska. To bylo možné i díky hojné účasti téměř 40 archeologických pracovníků. Hlavním organizátorem a koordinátorem akce byl PhDr. J. Podliska Ph.D.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 04. 02. 2010

Obnoven časopis Staletá Praha

Po mnohaleté přestávce bylo obnoveno vydávání tradičního pražského titulu – Staleté Prahy, která od r. 1965 do r. 1992 vycházela jako sborník jednou ročně a následně vyšla 2 čísla v r. 1997 a 2003. Nová Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na archeologii, historii a vývoj Prahy http://www.staletapraha.cz/. Vydavatelem časopisu je NPÚ, územní odborné pracoviště v hl. městě Praze. Sluší se poznamenat, že olbřímí zásluhu na vydání Staleté Prahy XXV (2009) má Jarmila Čiháková, bez které by k obnově časopisu nedošlo.
Staletá Praha XXV, 2009/1. Obsah s abstrakty:
Autor: Zdeněk Dragoun – Michal Tryml
Publikováno dne: 29. 01. 2010

Dokumentace románského zdiva v kostele sv. Petra a Pavla v Praze 8 – Bohnicích

V lednu 2010 byly fotogrammetricky a fotograficky zdokumentovány úseky kvádříkového zdiva v západní části kostela.
Románský původ svatyně je doložen autentikou biskupa Daniela z roku 1158, která vypočítává zde uložené ostatky svatých, jejichž pravost byla ověřena kromě biskupa i králem Vladislavem I. a jeho manželkou Juditou, a která byla nalezena v roce 1790 v oltáři. Kvádříkové zdivo bylo odkryto při úpravách kostela v letech 2003 – 2004 a jeho interiérová část byla při těchto úpravách prezentována včetně části zazděného gotického portálu v jižní stěně. Románské zdivo bylo zaznamenáno i na vnějším líci, kde bylo ale z důvodů ochrany před povětrnostními vlivy téměř na celé ploše znovu omítnuto. Z uvedených zjištění je zřejmé, že z románské stavby zůstala zachována západní část lodi, když příčná loď a východní závěr dnešního kostela jsou výsledkem přestavby z roku 1805.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: archeologické oddělení NPÚ Praha
Publikováno dne: 05. 01. 2010

Pf 2010

Pěkný nový rok.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.