Publikováno dne: 23. 12. 2011

PF 2012

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 28. 11. 2011

Nové Město má novou kulturní památku – sklepy u Spálené ulice

Dne 7. 11. 2011 nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o prohlášení souboru gotických sklepů pod bývalými domy čp. 69 a 70 ve Spálené ulici na Novém Městě pražském kulturní památkou.

Uzavřela se tak jedna z kapitol památkové ochrany objektů, jejíž počátky spadají do poloviny 14. století. 

Na přelomu října a listopadu Akademie věd ČR podala rozklad proti zmíněnému rozhodnutí MK ČR, ve kterém nesouhlasí s předloženou argumentací ministerstva ohledně stavu a památkové hodnoty sklepů pod bývalými domy čp. 72 a 73.

V současné době probíhají přípravy na zabezpečení částí odkrytých konstrukcí před nadcházející zimou, což je povinností vlastníka nemovitosti, jak vyplývá z výkladu zákona o státní památkové péči.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: text - Michael Rykl, obrazové přílohy - Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 14. 09. 2011

Stanovisko ke kulturně historické hodnotě sklepů podél Spálené ulice na staveništi COPA Centrum Národní na Novém Městě v Praze

Výzkum na ploše plánované novostavby proběhl ve šťastné kombinaci archeologického výzkumu a stavebně-historického průzkumu pozůstatků domů a jejich souvislostí. Poodhalila se tak řada faktů osvětlujících počátky novoměstské zástavby i zbytky staveb předlokačních. Dosud zachované sklepy poskytují nečekaně velké množství informací, jsou svědky vývoje a proměny zástavby na tomto místě.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Kristýna Peroutková Matějková
Publikováno dne: 01. 09. 2011

Vyšel sborník Wratislavia Antiqua 13

V letošním roce vyšel nový svazek polské edice Wratislavia Antiqua s názvem Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego miasta Europy Środkowej. Svazek je v podstatě výstupem stejnojmenné konference s mezinárodní účastí (Polsko, Česká republika, Německo) zainteresovaných badatelů, konané r. 2008 ve Wroclawi.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 04. 08. 2011

Historické sklepy ve Spálené ulici – shrnutí

Při záchranném archeologickém výzkumu archeologického odboru Národního památkového ústavu, ú.o.p. v hl. m Praze, realizovaném v letech 2009 a 2010 na staveništi COPA CENTRUM NÁRODNÍ, byly na rohu Spálené a Purkyňovy ulice a v nejbližším sousedství obchodního domu TESCO-MY znovu „objeveny“ sklepní prostory, původně patřící domům čp. 69 (bývalý dům „U černého koně“), čp. 70 (bývalý dům „U stolu záduší sv. Bartoloměje“), čp. 72 (bývalý dům „U bílého lva“, bývalá Horákova plzeňská restaurace „U Ježíška“) a čp. 73 (bývalý dům „U bílé boty“, „U Samaritánky“)(Obr. 1).
Ke zboření nadzemních částí těchto objektů došlo při výstavbě stanice metra Národní třída v dubnu 1979 (Obr. 2, 3).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv