Autor: Anna Prokopová
Publikováno dne: 06. 04. 2011

Probíhá záchranný archeologický výzkum v Kaprově ulici, Praha 1 – Josefov

Od poloviny února 2011 probíhá v suterénu domu čp. 14 v Kaprově ulici záchranný archeologický výzkum, jemuž předcházel odborný dohled nad průběhem stavebních prací. Dnešní objekt čp. 14, nalézající se na rohu ulic Kaprova a Maiselova, byl postaven po asanačním zásahu roku 1905. Podle mapování stabilního katastru z let 1840 až 1842 je patrné, že právě v těchto místech probíhala hranice mezi Starým a Židovským Městem.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Z. Dragoun – J. Podliska – J. Zemánek
Publikováno dne: 28. 03. 2011

Symbol sv. Václava na staroměstském předpolí Karlova mostu

V rámci památkové obnovy Karlova mostu probíhaly na jeho staroměstském předpolí v letech 2009 – 2010 stavební úpravy. Ty byly provázeny archeologickým výzkumem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. Vedle poznatků o konstrukci Karlova mostu výzkum přinesl i nové informace týkající se historických proměn poloh vinařského sloupu se sochou sv. Václava.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Matouš Semerád
Publikováno dne: 16. 03. 2011

Nová zjištění v domě čp. 449 v Jilské ulici na Starém Městě

V uplynulých dvou měsících (leden - únor 2011) pracovníci našeho odboru archeologie ve spolupráci s odborem péče o památkový fond NPÚ HMP koordinovali postup stavebních, stavebně historických a archeologických prací při úpravách přízemí a suterénů měšťanského domu v Jilské ulici čp. 449 na Starém Městě, které budou sloužit kulturnímu využití pro děti s příznačným názvem Jů a Hele.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 14. 03. 2011

Byla vydána zpráva o činnosti archeologického odboru NPÚ HMP za rok 2010

Tak jako i v minulých letech byla na začátku roku nového sestavena zpráva, která shrnuje činnost našeho odboru. Z ní vyplývá poměrně široký rozsah našich prací. Z jednotlivých oblastí je možno uvést: Monitoring fyzického a legislativního stavu archeologických památek na území hl. m. Prahy a příprava podkladů k návrhu na zapsání do státního seznamu památek; poskytování odborné pomoci vlastníkům, projektantům a stavebníkům; zpracování odborných vyjádření pro potřeby státní správy a samosprávy. Součástí zprávy je i soupis realizovaných výzkumů, přehled publikační činnosti odborných pracovníků, seznam projektů a grantů, ale též i přehled přednášek pro širokou i odbornou veřejnost v roce 2010. Celou zprávu je možno si přečíst zde.
Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 11. 03. 2011

Miroslav Kovář: Raně gotická architektura benediktinského kláštera v Břevnově

Jako pátý (a první v tištěné podobě) svazek edice Archeologické prameny k dějinám Prahy, v níž jsou zhodnocovány výsledky archeologických výzkumů pražského pracoviště Národního památkového ústavu, vyšla kniha, která je příspěvkem k jedné etapě stavebních dějin kláštera benediktinů v Břevnově, dnes na území pražské čtvrti Praha 6.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv