Autor: Jan Havrda, Vladislav Gut
Publikováno dne: 25. 02. 2011

Staroměstské opevnění je kulturní archeologickou památkou

Na území Prahy se nachází celkem 24 památek zapsaných ve Státním seznamu kulturních památek jako tzv. archeologické stopy. Patří k nim též dvě linie opevnění. Na obvodu Pražské památkové rezervace se nalézá opevnění novoměstské, a to jak části stojící či zřízené, tak i jeho archeologické stopy. Druhou z této skupiny památek je středověké opevnění Starého Města pražského. V současné době probíhá revize stavu těchto památek.

Více viz Péče o archeologické kulturní dědictví / Péče o archeologické a kult. dědictví/ Zapsané arch. památky / Městské opevnění staroměstské, část stojící a archeologické stopy - středověké opevnění

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 11. 01. 2011

Praha pod Prahou

Archeologické výzkumy velkých ploch v centrech městských aglomerací odjakživa přitahují pozornost široké veřejnosti. Bohužel současné rychlé tempo provádění záchranných archeologických prací neumožňuje archeologům dostatečně věnovat pozornost početným skupinám zájemců o minulost. Většině nezbývá nic jiného, než dění v sondách sledovat skrz plot.
Ve snaze vynahradit tuto skutečnost, snažili jsme se pro Vás, ve spolupráci s ČRo Leonardo, poodhalit dění na výzkumu u Spálené ulice v Praze prostřednictvím rozhlasových vln.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.