Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 07. 11. 2012

Copa Centrum Národní - dokopáno

Počátkem listopadu byly završeny poslední dokumentační práce související s třetí, závěrečnou, etapou záchranného archeologického výzkumu na stavbě vznikajícího multifunkčního objektu Copa Centrum Národní ve Spálené ulici na Novém Městě pražském.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda, Anna Prokopová
Publikováno dne: 22. 10. 2012

Archeologický výzkum pražského Klementina zahájen

 

V současnosti probíhá záchranný archeologický výzkum v místech plánovaných nových kanalizačních přípojek na Studentském nádvoří. V minulém roce byla na tomto nádvoří, kromě běžných sídlištních situací, objevena část kamenické dílny, středověké pohřebiště, raně středověké, patrně železářské pyrotechnologické objekty, doklady povodní, ale i nálezy pocházející patrně z dominikánského kláštera, který byl zbourán při výstavbě barokní jezuitské koleje.  

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 04. 10. 2012

Výsledky výzkumu v kapli sv. Michala v klášteře františkánů u Panny Marie Sněžné v Praze

V rámci stavebních úprav kaple sv. Michala v klášteře františkánů na Novém Městě pražském proběhl na přelomu července a srpna 2012 v místě oltáře sv. Petra z Alkantary a v jeho bezprostředním okolí, rozsahem nevelký archeologický výzkum. Jeho cílem byla dokumentace pohřební zděné niky z roku 1677, ve které byly v dřevěné schránce uloženy ostatky čtrnácti františkánských mnichů zabitých za vpádu pasovských vojsk v roce 1611.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Kristýna Matějková
Publikováno dne: 25. 09. 2012

44. mezinárodní konference archeologie středověku 17. – 21. 9. 2012 v Českém Těšíně

Letošní konference archeologie středověku se ve svém hlavním tématu zaměřila na hmotnou kulturu období 10. až 13. století. Vzhledem k počtu příspěvků, které naplnily bezmála čtyři konferenční dny, nebylo to téma nijak limitující.

V průběhu prvního dne byly představeny příspěvky z prostoru Moravy, Slezska a Slovenska. Vedle dlouhodobě zkoumaných lokalit, jakými jsou např. Mikulčice (L. Poláček) nebo Mužla – Čenkov (M. Hanuliak), se posluchači mohli seznámit i s výsledky nedávno započatého výzkumu na slovenské Bojné (M. Jakubčinová – T. Vangľová). Bez zajímavosti nebyly ani referáty pojednávající o vývoji hmotné kultury sledované v širším prostorovém kontextu (moravské meče, slezská keramika, slovenský šperk aj.).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Kristýna Peroutková Matějková
Publikováno dne: 12. 04. 2012

Ohlédnutí za konferencí Forum archaeologiae post-mediaevalis 2012

Letošní konference pořádaná tradičně obecně prospěšnou společností Archaia Praha se zaměřila na zkoumání hmotné kultury novověku a na možnosti, jaké nám poskytuje pro rozpoznání sociálního statutu jejích uživatelů. Převážná většina příspěvků se pak zabývala archeologickými nálezy spojovanými s vyššími společenskými vrstvami.

Archiv