Autor: Anna Prokopová
Publikováno dne: 05. 04. 2012

Pracovní setkání archeologů NPÚ na Grabštejně

Ve dnech 22. a 23. 3. 2012 proběhlo již třetí výjezdní zasedání archeologů působících v rámci jednotlivých územních pracovišť Národního památkového ústavu. Tématem akce, která se uskutečnila pod záštitou kolegů z Liberce na hradě Grabštejn, byla problematika archeologie v  NPÚ. Setkání se zúčastnilo na 35 archeologů NPÚ.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 06. 03. 2012

Nové číslo časopisu Staletá Praha 2011/2 je plně archeologické

Druhé číslo 27. ročníku tradičního pražského recenzovaného časopisu je věnováno Hubertovi Ječnému, bývalému vedoucímu archeologického oddělení našeho ústavu, který nedávno oslavil své devadesátiny. Jubilant je též autorem studie věnované románskému kostelu v Dolních Chabrech (str. 5-13).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Publikováno dne: 26. 01. 2012

Havelské město pražské ve středověku

V pátek 3.2.2012 v 9.00 se v zasedací místnosti FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1 uskuteční společný seminář CMS a Ústavu českých dějin FF UK s názvem Havelské město pražské ve středověku: Historie - archeologie - stavební historie.

Seminář by měl podle pořadatelů postihnout vývoj havelské aglomerace v období středověku z historického, archeologického a umělecko-historického pohledu a důležitou součástí jednání by měla být mezioborová bilance dosavadního stavu poznání a nastínění perspektiv dalšího bádání.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Kristýna Peroutková Matějková
Publikováno dne: 19. 01. 2012

Workshop k vrcholně a pozdně středověkým keramickým souborům

Ve dnech 17. a 18.1.2012 se na hospodářské usedlosti v Panské Lhotě u Brtnice uskutečnil pod záštitou Ústavu archeologie a muzeologie brněnské Masarykovy univerzity workshop k vrcholně a pozdně středověkým keramickým souborům.

Archiv