Autor: Jan Havrda, Anna Žďárská
Publikováno dne: 31. 10. 2013

Pod pražským Klementinem bylo objeveno raně středověké pohřebiště

V současné době probíhá zpracování dílčích výsledků archeologického výzkumu Klementina. Další terénní etapa výzkumu, který provádějí archeologové z pražského pracoviště Národního památkového ústavu, skončila v letních měsících.

V prostoru Studentského nádvoří byly odkryty pozůstatky významného středověkého kláštera dominikánů z 2. čtvrtiny 13. století. Jedná se o jižní a část západního obvodového zdiva severního křídla kláštera. Spodní partie zdiv náleží k počáteční, pozdně románské fázi výstavby, pro niž je charakteristické použití opukového kvádříkového zdiva.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 18. 10. 2013

Národní – Mikulandská - poslední zjištění pro období středověku

Záchranný archeologický výzkum na ploše tří parcel u křižovatky Národní třídy a Mikulandské ulice byl zahájen v polovině července a jeho ukončení je plánováno na prosinec tohoto roku. V současné době jsou prozkoumány přibližně dvě třetiny sledované plochy. 

Místo výzkumu se nachází v jádru pražské sídlištní aglomerace, a to na rozhraní Starého a Nového Města pražského. V předlokačním období se toto území nacházelo v těsné blízkosti významné komunikace. Ta tvořila severojižní spojnici mezi tehdy nejhustěji obydlenými částmi Pražské kotliny (Hradčany, Pražským hradem a Malou Stranou na levém břehu Vltavy s oblastí Starého Města a Vyšehradem na pravém břehu).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 24. 09. 2013

Obnova Nového hradu ukončena

Nový hrad u Kunratic - jediná zřícenina hradu na území hlavního města Prahy. Gotickou hradní stavbu založil v roce 1411 jako své sídlo český král Václav IV. O deset let později už z něho zbyly pouze trosky, dobylo ho husitské vojsko. Hrad již pak nikdy nebyl obnoven. Ještě na sklonku 19. století zde byly k vidění rozměrnější zbytky palácových staveb, které tehdejší majitelé nechali zbořit.  Po roce 1923 získalo zříceninu do svého majetku hlavní město. Krátce nato zde byl zahájen jeden z prvních archeologických výzkumů, který však nebyl dokončen. Dochované zbytky hradu, který existoval pouze jedno desetiletí, a pozůstatky unikátního vojenského tábora husitů v jeho předpolí se dostaly právem na seznam nemovitých kulturních památek. Tento fakt však nezměnil nic na skutečnosti, že celý areál po dlouhá desetiletí značně chátral a trpěl nezájmem ze strany vlastníka.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 20. 06. 2013

Archeologický výzkum na Národní třídě zahájen

17. červena 2013 začal dlouho připravovaný (http://archeopraha.cz/zjistovaci-vyzkum-v-domovnim-bloku-na-narozi-narodni-tridy-mikulandske-ulice-na-novem-meste-prazskem) záchranný archeologický výzkum na místě, kde v průběhu dvou nejbližších let má vzniknout nový hotelový komplex Hotel ***** Národní v Praze 1. Projekt počítá s rekonstrukci hlavní budovy Schönkirchovského paláce (včetně jeho dvorních křídel, čp. 135/7 v Mikulandské ulici) a s dostavbou příčného křídla a novostavbou v sousední proluce na nároží Národní a Mikulandské ulice. Záměrem je zde vytvořit komfortní hotelový areál nejvyšší kategorie.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 27. 05. 2013

Archeologický výzkum Klementina

Na jaře roku 2013 byla provedena další etapa záchranného archeologického výzkumu, který byl zahájen na podzim roku 2012 a byl vyvolán stavebními úpravami „Revitalizací Klementina“. Akci, stejně jako předešlé archeologické práce v areálu bývalé jezuitské koleje, provádějí archeologové z pražského pracoviště  NPÚ. V současné době byla ukončena dílčí část výzkumu a to v místech budoucí nové kanalizace budované při severním okraji Studentského nádvoří.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv