Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 17. 12. 2014

Publikace: Jerzy Piekalski - Praga, Wrocław i Kraków. Przestrzeń publiczna i prywatna w czasach średniowiecznego przełomu.

Podzimní knižní trh sousedního Polska přinesl novinku, jejíž autorem je známý vratislavský archeolog prof. Jerzy Piekalski. Publikace, která vyšla v rámci Zlaté série Vratislavské University, přináší shrnutí několikaletých studií nad středoevropským středověkem. Přístupný a čtenáře nezatěžující text doplňuje bohatá obrazová příloha, která spolu s posledními poznatky slezských, malopolských, českých a také moravských archeologů vytváří jeden kompaktní celek. Knihu doporučuji všem, kteří se zabývají studiem a výzkumem raně a vrcholně středověkých měst.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda - Michal Tryml
Publikováno dne: 15. 12. 2014

Konference Archeologie ve svobodné společnosti

Setkání se konalo 11. a 12. prosince v Brně, v sále Technického musea. Společně ji uspořádali Archaia Brno o.p.s., Ústav archeologie a muzeologie FF MU a Veřejná archeologie, o.s. jako osmý ročník konferencí Archeologie a veřejnost. Cílem tohoto setkání bylo zahájit diskusi o směru, kterým se v uplynulých 25 letech ubírala nebo jak se změnila česká archeologie.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tryml Michal
Publikováno dne: 01. 12. 2014

Nálezy v chaberském kostele zasypány

Minulý měsíc proběhla v kostele sv. Jana Křtitele v Chabrech (Praha 8) nepříliš obvyklá akce. Archeologové zde dohlíželi na zasypání fragmentů starších církevních staveb, které byly pod podlahou románského kostela vykopány v letech 1974 až 1975. V té době nebyly opět zahrnuty a byly pod odklápěcí podlahou kostela připraveny k presentaci. Bohužel se postupem času čím dál zřetelněji ukazovalo, že konstrukce, vystavěné většinou na hlínu, se začínají rozpadat a hrozila jejich úplná destrukce. Překrytí separační geotextilií a zasypání tak bylo jediným možným východiskem.

Akci finančně podpořil grantem magistrát hl. m.Prahy, projekt zasypání financoval Pražský archeologický fond.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 20. 10. 2014

Zúčastnili jsme se Mezinárodního dne archeologie

Archeologové pražského pracoviště NPÚ se v sobotu 18. října aktivně  podíleli na programu k Mezinárodnímu dni archeologie. Kromě několika posterů informujících o činnosti  patnácti archeologických pracovištích NPÚ byly představeny i naše největší výzkumy z posledních let z území Starého i Nového Města pražského.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Publikováno dne: 08. 10. 2014

Archeologové a památkáři z NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze zvou na první český Mezinárodní den archeologie 18. října 2014

Co to je archeologie? Jak pracuje archeolog a co všechno zkoumá? A k čemu nám to je vlastně dnes dobré? Nejen na tyto otázky Vám odpoví Mezinárodní den archeologie, který se letos koná vůbec poprvé i v České republice! Akci spolupořádají pražská archeologická pracoviště v sobotu 18. října od 9 hodin v prostorách Univerzity Karlovy, Celetná 20 v Praze 1 a odpoledne také na půdě dalších zúčastněných institucí a objektů.

Přijďte i Vy oslavit svátek nejdobrodružnější vědy!

Archiv