Autor: Jan Havrda, Anna Žďárská, Miroslav Kovář
Publikováno dne: 08. 10. 2014

Objev neznámé kvádříkové stavby v areálu nejstaršího českého dominikánského kláštera

Na Hlavním nádvoří staroměstského Klementina proběhl na přelomu léta a podzimu roku 2014 plošný předstihový archeologický výzkum v trase nově budovaného kabelovodu. Sonda hluboká 2,2 m až 3,2 m byla situována podél severní obvodové zdi barokního kostela sv. Klimenta a domu čp. 190 (bývalé jezuitské tiskárny). Nejvýznamnějším nálezem této etapy je objev pozůstatků rozsáhlé středověké stavby nalézající se východně od středověkého dominikánského konventu, jehož pozůstatky byly objeveny při výzkumu v roce 2013.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 17. 09. 2014

Starobylé opevnění pod malostranským divadlem Inspirace (čp. 258/III)

Od poloviny srpna 2014 probíhá pod podlahou divadla Inspirace v podzemí Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstí (čp. 258/III) záchranný archeologický výzkum, který skončí v nejbližších dnech. Při výstavbě vzduchotechniky byla v hloubce 5 metrů pod dnešním povrchem nejdříve objevena pohřbená půda – několik tisíc let starý půdní horizont.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak - Jan Havrda
Publikováno dne: 06. 06. 2014

Seminář Veřejné prostory ve středověku – Olomouc 4. 6. 2014

V posledních přibližně deseti letech proběhlo ve středoevropském prostoru velké množství záchranných archeologických výzkumů vyvolaných velkými stavebními úpravami veřejných prostranství řady historických měst. Pouze některé výsledky těchto výzkumů realizovaných v Čechách, na Moravě a ve Slezsku byly prezentovány, a to nejčastěji formou předběžných sdělení.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Publikováno dne: 27. 05. 2014

Publikace: Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí

Vyšla publikace autorů Jana Havrdy a Michala Trymla, která se pokouší zpřístupnit hlavní výsledky archeologických a stavebně historických  bádání  na území  jižní  části Malé Strany.  Jejich kombinací s několika málo písemnými prameny a přírodovědnými expertizami  byl učiněn pokus o vylíčení příběhu zaniklé středověké osady na úpatí Petřína.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Miroslav Dejmal
Publikováno dne: 07. 05. 2014

Forum Archaeologiae Postmediaevalis 2014

Ve dnech 29. a 30. dubna proběhlo v Praze již páté Forum Archaeologiae Post-mediaevalis pořádané obecně prospěšnou společností Archaia Praha. Letošním tématem byl duchovní svět a hmotná kultura novověku. Nabitý program konference odstartoval zajímavý příspěvek Hugha Willmotta o osudech klášterů v Anglii po jejich zrušení. Celým prvním dnem se, krom jiných, neslo téma kachlů, které k předmětu konference mělo hodně co říci. Společným jmenovatelem většiny těchto příspěvků byla otázka, zda lze na základě vyobrazení na reliéfních kachlích určit jejich konfesní příslušnost.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv