Autor: Matouš Semerád
Publikováno dne: 21. 02. 2014

Stavebně historický průzkum bývalého paulánského kláštera na Staroměstském náměstí

V uplynulém roce 2013 byl zahájen nedestruktivní stavebně historický průzkum suterénních a přízemních prostor bývalého paulánského kláštera čp. 930 na Staroměstském náměstí. Průzkum zajišťuje archeologický odbor NPÚ ÚOP Praha společně s nově zřízeným referátem výzkumů, průzkumů a dokumentace na našem pracovišti.

Důvodem k provedení stavebně historického průzkum je plánovaná adaptace prostor na restauraci s vinárnou, která by měla sloužit jak potřebám Ministerstva pro místní rozvoj, které zde sídlí, tak široké veřejnosti.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Miroslav Dejmal, Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 11. 02. 2014

Vrcholně středověké nálezy z výzkumu plochy "Palác Národní"

Krom již zmiňovaných starších, raně středověkých objevů, odhalily právě proběhnuvší archeologické práce u křižovatky Mikulandské a Národní ulice také zajímavé nálezy z období vrcholně středověkého. Plocha výzkumu, v různém rozsahu, zasáhla minimálně osm středověkých parcel. Tomu také odpovídal velký objem odkrytých situací a vyzvednutých artefaktů.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 31. 01. 2014

Neznámé pohřebiště v Mikulandské ulici

Raně středověké pohřebiště bylo v závěru podzimu minulého roku objeveno při záchranném archeologickém výzkumu na ploše novostavby Palác Národní na Novém Městě v Praze. Zjištění bylo nečekané o to více, že se jednalo o závěrečnou fázi rozsáhlého výzkumu, kdy bylo kompletně probádáno přibližně 90% dostupné plochy až na povrch geologického podloží.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 31. 01. 2014

Archeologie v časopise Staletá Praha – 2012 a 2013

Díky úsilí Jarmily Čihákové bylo vydáno další číslo tradičního pražského recenzovaného časopisu – Staletá Praha 2013/2. Stalo se nepsaným pravidlem, že po prvním čísle v každém ročníku, které bývá zpravidla naplněno články s památkářskou tematikou a informacemi o stavebně historických  průzkumech objektů, je druhé číslo časopisu věnováno převážně  pražské archeologii a středověkým dějinám města.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Publikováno dne: 06. 01. 2014

PF 2014