Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 07. 10. 2015

Mezinárodní den archeologie

Mezinárodní den archeologie je oslavou archeologie. Každoročně třetí sobotu v říjnu různé archeologické organizace na celém světě nabízejí archeologický program a aktivity návštěvníkům všeho věku a všech zájmů. Před rokem jsme zájemcům mohli ukázat právě probíhající archeologický výzkum, konkrétně výzkum v pražském Klementinu, kde se podařilo objevit část staveb náležících dominikánskému klášteru, který zanikl takřka před pěti sty lety. Letos však žádný podobný výzkum v historickém centru Prahy, kam by bylo možné vzít veřejnost, nemáme. Přesto je připraveno mnoho míst, kde se návštěvníci dozvědí něco více o archeologii, třeba i o každodennosti středověkého obyvatele Prahy.

Více se dozvíte na www.denarcheologie.cz

Publikováno dne: 15. 09. 2015

Podzim s pražskou archeologií

Přednáškový cyklus k 50. výročí založení odboru archeologie pražského pracoviště NPÚ

Dovolujeme si Vás pozvat na přednáškový cyklus pořádaný Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v hl. m. Praze u příležitosti půlstoletí existence a práce odboru archeologie. 

  • 24. 09. 2015   Zdeněk DragounRománské domy v Praze
  • 8. 10. 2015 Tomasz Cymbalak, Veronika StaňkováPřed branou sv. Martina - archeologie v okolí Spálené ulice
  • 22. 10. 2015   Michal TrymlArcheologické památky objevené a zpřístupněné
  • 5. 11. 2015   Jarmila Čiháková Praha v době Ibráhíma ibn Jakúba
  • 19. 11. 2015   Jan Havrda, Miroslav Kovář, Anna ŽďárskáArcheologický výzkum v Klementinu
  • 3. 12. 2015  Robert Oppelt, Jaroslav PodliskaArcheologie a média, média o archeologii

 

Přednášky se konají vždy ve čtvrtek od 17:30 hodin v prostorách Knihkupectví a informačního centra NPÚ, Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 – Staré Město. Vstup volný. Kapacita míst omezena.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 02. 09. 2015

50 let odboru archeologie: Inženýrské sítě - archeologie v živých ulicích

Výzkumy přímo pod dlažbou ulic a náměstí v centru Prahy tvoří v činnosti pražských archeologů početně největší část. Práce v liniových výkopech pro různá potrubí, v hlubokých šachtách a v ražených štolách má svá specifika. Kromě technických problémů platí, že výzkum zde musí být proveden ve velmi krátkém časovém úseku. Tyto akce nejsou většinou doprovázeny početnější kolekcí nálezů, což působí potíže při datování nalezených situací. Přes všechna omezení mají výsledky získané v těchto výkopech svou nenahraditelnou vypovídací hodnotu.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 03. 07. 2015

50 let odboru archeologie: Spálená a Mikulandská – výzkumy před hradbami Starého Města

Rozsáhlými výzkumy doprovázejícími dva novoměstské stavební projekty, byly mezi lety 2009–2014 v podstatné míře doplněny naše dosavadní znalosti o dějinách této části Prahy. Řada nových objevů je již dnes považována za unikáty. Završením vytrvalých bádání a snah o ochranu zdejší měšťanské zástavby z doby Karla IV., započatých v polovině minulého století, bylo zapsání některých z nich na seznam kulturních památek ČR.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 16. 06. 2015

50 let odboru archeologie: Náměstí Republiky – největší výzkum v centru Prahy

Účast na záchranném archeologickém výzkumu na ploše bývalých vojenských kasáren se zařadila mezi nezapomenutelné akce v historii našeho pracoviště. V průběhu let 2003 až 2004 se společnými silami několika institucí podařilo prozkoumat takřka dvouhektarovou plochu s doklady dlouhodobého osídlení území na hranici Starého a Nového Města. Nevšední sonda do dějin místa přinesla řadu nových nálezů, včetně závazků, se kterými se budou potýkat i naši následovníci.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv