Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 10. 06. 2015

50 let odboru archeologie – Nenápadný kostelík za Prahou

Před více jak čtyřiceti lety byly v kostele sv. Jana Křtitele (Praha 8 – Dolní Chabry) výzkumem odkryty jednak důležité detaily o podobě románské fáze této svatyně, ale především fragmenty tří starších kostelů. Nálezy byly překryty dřevěnou podlahou a ponechány k dalšímu možnému studiu.  V poslední době se ale ukázalo, že odkryté konstrukce (stavěné většinou na hlínu) pomalu destruují a hrozí jejich zánik. Byl proto zpracován projekt na jejich zasypání (financovaný Pražským archeologickým fondem), které se po získání grantu Hl. m. Prahy uskutečnilo v loňském roce.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 07. 05. 2015

Kolokvium

Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 07. 05. 2015

Informační systém archeologických pramenů Prahy - workshop

V pondělí 27. 4. 2015 se v zasedací místnosti NPÚ ÚOP Praha uskutečnil informační workshop pro archeologickou veřejnost, představující projekt Integrovaného informačního systému archeologických pramenů Prahy. Prezentace z workshopu jsou umístěny na stránce projektu: http://www.arup.cas.cz

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 23. 04. 2015

Valeč 2015 – setkání archeologů NPÚ

Tradiční dubnové setkání archeologů Národního památkového ústavu se letos uskutečnilo v západočeské Valči. Ve dnech 16. až 17. 4. 2015 proběhlo v zámeckém areálu již šesté výjezdní zasedání archeologů, kterého se zúčastnilo na tři desítky kolegů z většiny památkových územních pracovišť NPÚ

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 22. 04. 2015

50 let Odboru archeologie: Juditin most – nejstarší most střední Evropy

Výzkum nejstaršího kamenného mostu přes Vltavu patří k aktuálním odborným tématům již po několik generací badatelů našeho odboru archeologie. Jeho pozůstatky jsou ukryty nejen pod zemí a ve hmotě dnešní zástavby na břehu Starého Města a Malé Strany, ale také pod hladinou Vltavy. Skládání historické podoby mostu je příběh, při kterém není nouze o překvapení. Nedávné nálezy základů dvojice mostních pilířů pod současnou zástavbou na Kampě a dokumentace původní mostovky u kláštera křižovníků s červenou hvězdou na Starém Městě jsou toho názorným příkladem.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv