Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 09. 03. 2015

Vyšla Staletá Praha – 2014/2

Stalo se nepsaným pravidlem, že první číslo každého ročníku Staleté Prahy bývá zpravidla naplněno články s památkářskou tematikou a obvykle je zaměřeno na novověk. Druhé číslo ročníku je věnováno převážně  pražské archeologii a středověkým dějinám města a v menší míře též zprávám o stavebně historických  průzkumech objektů. Nejinak tomu bylo i v roce 2014 u jubilejního třicátého ročníku tradičního pražského časopisu.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Anna Žďárská
Publikováno dne: 06. 03. 2015

Prezentace knihy Středověké sklo z Prahy

Ve čtvrtek 12. března 2015 od 17:00 hodin proběhne v prostorách prodejny a informačního centra NPÚ, Na Perštýně 12, Praha 1, představení publikace Středověké sklo z Prahy autorky Anny Žďárské.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 27. 02. 2015

50 let Odboru archeologie: Náměstí Republiky (Kotva), první velký výzkum, 1971

Z dnešního pohledu neuvěřitelných sedm měsíců dostal tým vedený Helenou Olmerovou a Hubertem Ječným na výzkum téměř hektarové plochy ležící při dávno zmizelých hradbách Starého Města. Více než polovina plochy s dochovanými relikty nejstaršího osídlení zůstala neprozkoumána, neboť se zde připravovalo staveniště budoucího obchodního domu Kotva. Poté byla celá plocha vybagrována, a to včetně podstatných fragmentů kostela sv. Benedikta a městského opevnění.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 12. 02. 2015

K současné medializaci objevu rotundy sv. Václava

V posledních týdnech probíhá výrazná mediální kampaň o objevu (před)románské rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze. Jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o této (celkem nedávno) objevené památce a získat pro ni finanční prostředky. Rotunda sv. Václava z konce 11. století a mocné souvrství usazené před dobou její výstavby jsou největším objevem záchranného archeologického výzkumu při přestavbě malostranské budovy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v letech 2004 a 2005.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Zdeňek Dragoun
Publikováno dne: 11. 02. 2015

50 let Odboru archeologie: Románské domy - skryté skvosty středověké architektury

Výzkum a dokumentace románských kvádříkových domů patří k trvalým úkolům archeologického odboru pražského památkového ústavu. Fragmenty téměř stovky těchto objektů, které na pravém vltavském břehu v krátké době vyrostly vedle církevních staveb, jsou svědkem doby, v níž došlo k proměně podhradí v kamenné město a Praha se tak poprvé v historii zařadila mezi významná evropská centra.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.