Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 03. 02. 2015

50 let Odboru archeologie: Břevnov - klášter před branami města, rok 1965

V evidenci archeologického odboru pražského Národního památkového ústavu má břevnovský výzkum Vladimíra Píši číslo 1. Byla při něm odkryta podstatná část jednoho z nejkrásnějších románských prostorů u nás, krypty kostela sv. Markéty. Od té doby provedli archeologové našeho ústavu v areálu kláštera deset terénních akcí. Další informace o nálezech a výzkumech v areálu kláštera naleznete na našich stránkách http://archeopraha.cz/brevnovsky-klaster nebo http://archeopraha.cz/miroslav-kovar-rane-goticka-architektura-benediktinskeho-klastera-v-brevnove.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 29. 01. 2015

Letos slavíme půlstoletí své činnosti

Dne 2. března 2015 uplyne přesně 50 let od vydání usnesení Národního výboru hl. města Prahy (NVP č. 51/65), kterým se zřídilo u Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody (dnes územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu) samostatné archeologické pracoviště.  Jeho hlavní pracovní náplní mělo být provádění záchranných archeologických výzkumů a stavebně historických průzkumů na rozsáhlých stavebních projektech v historickém centru města. V té době se jednalo především o projekt výstavby původně podpovrchové tramvaje, později upravené do podoby podzemní dráhy metra, jehož stavba měla zasáhnout centrum nejvýrazněji. Kapacita tehdy aktivně činných archeologických pracovišť, totiž Muzea hl. města Prahy a Archeologického ústavu AV ČR, nebyla pro zajištění tak závažného úkolu dostatečná. Tehdejší Archeologický ústav mohl poskytnout pouze metodickou pomoc (zde je nutné uvést důležitou úlohu doc. PhDr. Miroslava Richtera, DrSc. a doc. PhDr. Zdeňka Smetánky, CSc.) a zajistit výzkum na několika vybraných lokalitách zásadního významu (Pražský hrad a Vyšehrad). Muzeum hl. města Prahy se naopak soustředilo na území „Velké Prahy“ do míst s výstavbou rozsáhlých obytných komplexů pražských sídlišť.  Vzniklý problém s nedostatkem odborných kapacit pro výzkum centra si tak město muselo vyřešit samo.  Zřízením samostatného archeologického úseku dalo základ pracovišti, které se dodnes věnuje systematickému výzkumu a poznávání minulosti pražských historických měst.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 13. 01. 2015

Vyšla kniha Středověké sklo z Prahy

Na konci roku 2014 vyšla publikace Středověké sklo z Prahy, jejíž autorkou je Anna Žďárská. Monografie předkládá ucelený přehled informací o nálezech středověkých skel z archeologických výzkumů, realizovaných v prostoru Pražské památkové rezervace. Komplexního zpracování se tak dočkaly bohaté soubory získané při archeologických výzkumech pražského pracoviště Národního památkového ústavu.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Odbor archeologie
Publikováno dne: 05. 01. 2015

PF 2015