Autor: Andrea Holasová
Publikováno dne: 03. 05. 2017

Kolokvium: Fragment Krista a dominikánský klášter sv. Klimenta

U příležitosti vzácného nálezu gotického fragmentu a jako první vyvrcholení odborného bádání o tomto objevu uspořádala Akademická farnost Praha spolu s Centrem teologie a umění při KTF UK odborné kolokvium k výstavě aktuálně objeveného gotického fragmentu reliéfu zobrazujícího Krista v Getsemanské zahradě. Památku je možné vztáhnout k zaniklému klášteru dominikánů pod pražským Klementinem, jehož části byly nedávno archeologicky prozkoumány.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 10. 04. 2017

Cena Karlovy univerzity pro Jarmilu Čihákovou

Na slavnostním zasedání k 669. výročí založení Karlovy univerzity obdržela naše kolegyně Jarmila Čiháková spolu s dalšími zainteresovanými Cenu Miloslava Petruska. Oceněna byla za realizaci projektu záchrany a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malé Straně, kterou se svým týmem objevila a archeologicky zdokumentovala.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 17. 03. 2017

Nález zlomku gotického reliéfu v kostele Nejsv. Salvátora v Klementinu

Některé nálezy vypovídají o duchovním životě středověkého člověka. K takovýmto artefaktům náleží i unikátně zachovalý fragment gotického reliéfu – hlava modlícího se Krista na Olivové hoře. Zlomek byl nalezen v roce 2016 v nepoužívaném sakráriu kostela Nejsv. Salvátora v pražském Klementinu, areálu, kterému se naše archeologické oddělení věnuje více než dvacet let. 

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 07. 02. 2017

Malé nahlédnutí do expozice Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy

Nedávno otevřená expozice uvnitř domu U Zlatého prstenu, kterou připravilo Muzeum hlavního města Prahy, je symbolickým vyvrcholením celoročních oslav karlovského výročí. Proměna urbanistické podoby Prahy za vlády lucemburské dynastie, její aspekty a detaily z každodenního života tvoří zde prezentovaný příběh. Samotné umístění v prostorách domu U Zlatého prstenu skvěle snoubí prostory původního středověkého měšťanského domu s tématem samotné expozice. Obsahem, který utváří příběh, jsou ve velkém počtu artefakty z každodenního života ve 14. století, získané převážně archeologickými výzkumy, jejichž velká část je zapůjčena z fondů NPÚ v Praze. Tvář středověké Prahy je zhmotněná trojrozměrnými rekonstrukcemi podoby jednotlivých důležitých staveb a videomappingu jejich částí, kde zaujímají důležité místo 3D rekonstrukční modely stavby kaple Božího Těla, kostela sv. Filipa a Jakuba, Betlémské kaple a Nového Hradu u Kunratic. Na jejich vzniku se spolupodíleli za naše pracoviště ředitel Ondřej Šefců a vedoucí archeologického odboru Jaroslav Podliska.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 31. 01. 2017

Byla vydána nová Staletá Praha č.2/2016 s archeologickou tématikou

Druhé loňské číslo časopisu, vydávaného pražským pracovištěm NPÚ, je zaměřeno na vyhodnocení části nedávných archeologických výzkumů. Odkrytí základů nejstaršího pražského řetězového mostu, nesoucí jméno císaře Františka I., je právě jedním z posledních překvapivých objevů pražských archeologů. Taktéž prospekce již nestojících staveb přináší neustále nová zjištění. Právě v poslední době se podařilo zdokumentovat stavební relikty kostela sv. Kříže kláštera cyriaků. K jiné tematice patří nálezy drobných keramických plastik s votivní tématikou, které umožňují nahlédnout do každodenní zbožnosti pražských měšťanů.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv