Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 31. 01. 2017

Byla vydána nová Staletá Praha č.2/2016 s archeologickou tématikou

Druhé loňské číslo časopisu, vydávaného pražským pracovištěm NPÚ, je zaměřeno na vyhodnocení části nedávných archeologických výzkumů. Odkrytí základů nejstaršího pražského řetězového mostu, nesoucí jméno císaře Františka I., je právě jedním z posledních překvapivých objevů pražských archeologů. Taktéž prospekce již nestojících staveb přináší neustále nová zjištění. Právě v poslední době se podařilo zdokumentovat stavební relikty kostela sv. Kříže kláštera cyriaků. K jiné tematice patří nálezy drobných keramických plastik s votivní tématikou, které umožňují nahlédnout do každodenní zbožnosti pražských měšťanů.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 23. 01. 2017

Archaeologia historica na stránkách Bibliografické služby Staleté Prahy

Pro Bibliografickou službu, pravidelnou rubriku časopisu Staletá Praha, byla redakcí SP v letech 2014 až 2016 zpracována Archaeologia historica – specializované periodikum středověké archeologie v zemích bývalého Československa. Vychází od roku 1976 a za 40 let existence se v tomto titulu nakupilo úctyhodné množství článků, recenzí i informací kronikářského charakteru. Jejich kompletní přehled se nám podařilo sestavit v digitální editovatelné podobě. Je k dispozici na webu, ve dvou formách:

První forma je v podobě kompletního seznamu příspěvků v ročnících 1–40 uspořádaného podle abecedního pořadí jejich autorů http://www.staletapraha.cz/bibliograficka-sluzba/archaeologia-historica . Druhou formou jsou obsahy jednotlivých ročníků 1–28. Končí rokem 2003, neboť od roku 2004 jsou obsahy k dispozici na stránkách periodika AH http://www.phil.muni.cz/waoa/home/publikace/archis_roc .

Archiv