Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 15. 10. 2019

Mezinárodní den archeologie tuto sobotu 19. října

Již po šesté se účastníme Mezinárodního dne archeologie, jenž se koná vždy 3. sobotu v říjnu.  Letos zájemce o archeologii srdečně zveme na výstavu: Co se skrývá pod podlahou? Archeologický výzkum Klementina. Na výstavě jsou veřejnosti vůbec poprvé představeny výsledky archeologických výzkumů realizované v areálu bývalé jezuitské koleje. Z jednotlivých nálezů je možné zmínit např. pohřebiště z 9. století či dominikánský klášter ze 13. století, jehož model je zde prezentován. V sobotu 19. 10. je v rámci MDA vstup do Galerie Klementinum zdarma.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Veronika Staňková
Publikováno dne: 15. 10. 2019

Setkání „nejen“ Pražské sekce KKR

Dne 7. října se nám naskytla příležitost stát se hosty na setkání Pražské sekce Komise konzervátorů – restaurátorů pracující pod záštitou Asociace muzeí a galerií ČR. Akce byla zasazena do širšího rámce Evropského dne konzervování a restaurování, který připadá na 13. 10. (European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations;http://www.ecco-eu.org/).

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 10. 10. 2019

Personální změny v archeologickém odboru NPÚ ÚOP Praha A.D. 2019

Dne 1. 10. 2019 jmenovala generální ředitelka NPÚ Ing. arch. Naděžda Goryczková našeho dlouholetého vedoucího PhDr. Jaroslava Podlisku, Ph.D. ředitelem ÚOP NPÚ v Praze místo Ing. arch. Ondřeje Šefců.

Tato personální změna způsobila menší přesun na pozicích uvnitř archeologického odboru pražského NPÚ, kdy na pozici vedoucího odboru byl jmenován Mgr. Tomasz Cymbalak. Pozice vedoucí oddělení péče o archeologické nálezy byla svěřená Mgr. Veronice Staňkové. Na celý úvazek nastoupil Mgr. Pavel Taibl a nově jsme ve svých řadách uvítali Mgr. Annu Augustinovou, která se s námi předešlé dva roky jako externí spolupracovnice podílela na provádění archeologických výzkumů v centru Prahy.

Nezbývá než popřát staronovým kolegům a kolegyním pod novým ředitelem a vedoucím mnoho pracovních úspěchů a objevů.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Andrea Holasová
Publikováno dne: 09. 09. 2019

Výstava: Pražské Klementinum doplňuje bílé stránky své bohaté historie

Národní knihovna ČR a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze Vás zvou na výstavu: Co se skrývá pod podlahou? : Archeologický výzkum Klementina, která se otevře pro veřejnost 12. září 2019 v Galerii Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1. Výstava bude pak přístupna do 10. listopadu 2019, úterý až neděle, 10.30 až 18 hodin.

Výstava sestavená z bohatě ilustrovaných panelů a hmotných archeologických nálezů vypráví možná jiný příběh Klementina, než jaký má v paměti většina návštěvníků, zvláště studentů a čtenářů, této znamenité národní kulturní památky, po dlouhá staletí jádra staroslavné Karlo-Ferdinandovy univerzity a v současnosti sídla nejvýznamnější knihovní instituce v naší zemi – Národní knihovny.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 10. 07. 2019

FUMA 2019 – pražské ohlédnutí za konferencí

Organizátory konference „FORUM URBES MEDII AEVI č. XVII“ s tématem Velké středověké a novověké výzkumy a co s nimi? jsme byly vyzvání připomenout naše zásadní výzkumy, které jsme realizovali v historickém centru Prahy. Z pražských historických měst Malé Strany, Starého a Nového Města jsme vybrali plošně nejrozsáhlejší výzkumy, při kterých byly zkoumány složité středověké stratigrafie. Pokusili jsme se tak svou troškou do mlýna přispět do diskuze o možnostech a limitech zpracování velkých výzkumů v městském prostředí.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv