Autor: Andrea Holasová
Publikováno dne: 09. 09. 2019

Výstava: Pražské Klementinum doplňuje bílé stránky své bohaté historie

Národní knihovna ČR a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze Vás zvou na výstavu: Co se skrývá pod podlahou? : Archeologický výzkum Klementina, která se otevře pro veřejnost 12. září 2019 v Galerii Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1. Výstava bude pak přístupna do 10. listopadu 2019, úterý až neděle, 10.30 až 18 hodin.

Výstava sestavená z bohatě ilustrovaných panelů a hmotných archeologických nálezů vypráví možná jiný příběh Klementina, než jaký má v paměti většina návštěvníků, zvláště studentů a čtenářů, této znamenité národní kulturní památky, po dlouhá staletí jádra staroslavné Karlo-Ferdinandovy univerzity a v současnosti sídla nejvýznamnější knihovní instituce v naší zemi – Národní knihovny.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 10. 07. 2019

FUMA 2019 – pražské ohlédnutí za konferencí

Organizátory konference „FORUM URBES MEDII AEVI č. XVII“ s tématem Velké středověké a novověké výzkumy a co s nimi? jsme byly vyzvání připomenout naše zásadní výzkumy, které jsme realizovali v historickém centru Prahy. Z pražských historických měst Malé Strany, Starého a Nového Města jsme vybrali plošně nejrozsáhlejší výzkumy, při kterých byly zkoumány složité středověké stratigrafie. Pokusili jsme se tak svou troškou do mlýna přispět do diskuze o možnostech a limitech zpracování velkých výzkumů v městském prostředí.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 27. 05. 2019

Nové objevy v Clam-Gallasově paláci

V rámci rekonstrukce Clam-Gallasova paláce na Starém Městě pražském proběhl menší záchranný archeologický výzkum NPÚ Praha. Plocha sondáže byla zvolena s ohledem na potřeby stavební činnosti v místě bývalé zahrádky paláce za kašnou Terezka při dnešním Mariánském náměstí. Jedná se o jeden z nejzajímavějších prostorů na Starém Městě pražském, kdy přibližně v místech dnešní kašny a  jižní části náměstí se nacházel kostel Panny Marie Na louži, který měl možná již románskou fázi a který stál na tomto místě až do jeho zrušení spolu s hřbitovem kolem něj v rámci josefínských reforem.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Anna Augustinová
Publikováno dne: 23. 05. 2019

Objev středověké tvrze na Jinonickém zámku - pohled na průběh akce, která začala před rokem

Terénní práce na záchranném archeologickém výzkumu v areálu Jinonického zámku, při němž byly odhaleny mimořádně zachovalé pozůstatky vrcholně středověké tvrze, skončily v září 2018. Výzkum je nyní v další fázi, kdy probíhá zpracování dat, konzervace či dokumentace nálezů a v neposlední řádě finalizace přírodovědných analýz.

Během výzkumu byla prozkoumána plocha o rozloze 1120 m2. V první fázi (14. 5. – 9. 7. 2018) probíhal ve východní části dolního zámeckého dvora, ve druhé (10. 7. – 31. 8. 2018) se soustředil do jeho západní části a byl doplněn o izolované sondy v západním a jižním křídle areálu. Svrchní část odkrytých terénů spadá do období novověku a lze ji spojovat s rozsáhlým zemědělským statkem (zdokumentované zpevněné povrchy, komunikační úrovně, rozsáhlá technická infrastruktura statku). V nižších partiích byla odkryta vrcholně středověká tvrz.

Po ukončení terénní části výzkumu byly relikty tvrze konzervovány (překryty geotextilií, vrstvou písku a zasypány hlínou). Investor přistoupil na nezbytnost zachování této nově nalezené kulturní památky.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 22. 05. 2019

Proběhla procházka za krásami archeologie a architektury Starého Města pražského

V rámci spolupráce s festivalem Open House se 18. května uskutečnila naučná procházka archeologií a architekturou středověkého Starého Města pražského. Za velkého zájmu účastníků archeologické situace stručně představil Mgr. Pavel Taibl z NPÚ ÚOP Praha a architektonické dědictví Ivana Srnská.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv