Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 27. 05. 2019

Nové objevy v Clam-Gallasově paláci

V rámci rekonstrukce Clam-Gallasova paláce na Starém Městě pražském proběhl menší záchranný archeologický výzkum NPÚ Praha. Plocha sondáže byla zvolena s ohledem na potřeby stavební činnosti v místě bývalé zahrádky paláce za kašnou Terezka při dnešním Mariánském náměstí. Jedná se o jeden z nejzajímavějších prostorů na Starém Městě pražském, kdy přibližně v místech dnešní kašny a  jižní části náměstí se nacházel kostel Panny Marie Na louži, který měl možná již románskou fázi a který stál na tomto místě až do jeho zrušení spolu s hřbitovem kolem něj v rámci josefínských reforem.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Anna Augustinová
Publikováno dne: 23. 05. 2019

Objev středověké tvrze na Jinonickém zámku - pohled na průběh akce, která začala před rokem

Terénní práce na záchranném archeologickém výzkumu v areálu Jinonického zámku, při němž byly odhaleny mimořádně zachovalé pozůstatky vrcholně středověké tvrze, skončily v září 2018. Výzkum je nyní v další fázi, kdy probíhá zpracování dat, konzervace či dokumentace nálezů a v neposlední řádě finalizace přírodovědných analýz.

Během výzkumu byla prozkoumána plocha o rozloze 1120 m2. V první fázi (14. 5. – 9. 7. 2018) probíhal ve východní části dolního zámeckého dvora, ve druhé (10. 7. – 31. 8. 2018) se soustředil do jeho západní části a byl doplněn o izolované sondy v západním a jižním křídle areálu. Svrchní část odkrytých terénů spadá do období novověku a lze ji spojovat s rozsáhlým zemědělským statkem (zdokumentované zpevněné povrchy, komunikační úrovně, rozsáhlá technická infrastruktura statku). V nižších partiích byla odkryta vrcholně středověká tvrz.

Po ukončení terénní části výzkumu byly relikty tvrze konzervovány (překryty geotextilií, vrstvou písku a zasypány hlínou). Investor přistoupil na nezbytnost zachování této nově nalezené kulturní památky.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 22. 05. 2019

Proběhla procházka za krásami archeologie a architektury Starého Města pražského

V rámci spolupráce s festivalem Open House se 18. května uskutečnila naučná procházka archeologií a architekturou středověkého Starého Města pražského. Za velkého zájmu účastníků archeologické situace stručně představil Mgr. Pavel Taibl z NPÚ ÚOP Praha a architektonické dědictví Ivana Srnská.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Publikováno dne: 14. 05. 2019

Přednáška: Na peryferiach swiata hanzeatyckiego

Národní památkový ústav spolu s Ústavem pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zvou všechny zájemce na zajímavou přednášku –  Na peryferiach swiata hanzeatyckiego. Puck – Archeologia małego miasta na Pomorzu Gdanskimkterou přednese polský archeolog, dr. Michał Starski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Přednáška se bude konat ve pondělí 27. května 2019 od 14.30 hodin v budově Národního památkového ústavu v Liliové 219/5 v Praze (přednáškový sál v přízemí) na Starém Městě.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 11. 04. 2019

Zlatý mamut 2018

Kolektivní výstup pražských archeologů v podobě knižního Průvodce pražskou archeologii, který společně vydal Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i., a Národní památkový ústav za finanční podpory Muzea hl. m. Prahy, zabodoval v soutěži o Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie - Zlatý mamut 2018 a umístil se v hlavní kategorii na krásném třetím místě. Všem vydavatelům a spoluautorům patří velký dík.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv