Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 22. 05. 2019

Proběhla procházka za krásami archeologie a architektury Starého Města pražského

V rámci spolupráce s festivalem Open House se 18. května uskutečnila naučná procházka archeologií a architekturou středověkého Starého Města pražského. Za velkého zájmu účastníků archeologické situace stručně představil Mgr. Pavel Taibl z NPÚ ÚOP Praha a architektonické dědictví Ivana Srnská.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Publikováno dne: 14. 05. 2019

Přednáška: Na peryferiach swiata hanzeatyckiego

Národní památkový ústav spolu s Ústavem pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zvou všechny zájemce na zajímavou přednášku –  Na peryferiach swiata hanzeatyckiego. Puck – Archeologia małego miasta na Pomorzu Gdanskimkterou přednese polský archeolog, dr. Michał Starski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Přednáška se bude konat ve pondělí 27. května 2019 od 14.30 hodin v budově Národního památkového ústavu v Liliové 219/5 v Praze (přednáškový sál v přízemí) na Starém Městě.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 11. 04. 2019

Zlatý mamut 2018

Kolektivní výstup pražských archeologů v podobě knižního Průvodce pražskou archeologii, který společně vydal Archeologický ústav AV ČR, Praha v.v.i., a Národní památkový ústav za finanční podpory Muzea hl. m. Prahy, zabodoval v soutěži o Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie - Zlatý mamut 2018 a umístil se v hlavní kategorii na krásném třetím místě. Všem vydavatelům a spoluautorům patří velký dík.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 26. 03. 2019

Přednáška o středověku Prahy

Národní památkový ústav spolu s Ústavem pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zvou všechny zájemce na zajímavou přednášku – Dzieje miast praskich do początku XV wieku, kterou přednese polský historik, profesor Mateusz Goliński z univerzity ve Vratislavi.

Přednáška se bude konat ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14.30 hodin v budově Národního památkového ústavu v Liliové 219/5 v Praze na Starém Městě. 

Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 08. 03. 2019

Bibliografie časopisu Za starou Prahu

V rámci Bibliografické služby časopisu Staletá Praha byla v čísle 2/2018 publikována třetí část bibliografie periodika Za starou Prahu : Věstník Klubu Za starou Prahu. Obsáhlé množství příspěvků vydalo péčí Lenky Matiáškové z knihovny pražského pracoviště NPÚ na 2.900 bibliografických záznamů, které jsou k dispozici online na http://staletapraha.cz/index.php?id=383.

Archiv