Publikováno dne: 22. 02. 2019

Archeologie holokaustu a výzkum tábora v Letech u Písku

Ústav pro archeologii FF UK a Národní památkový ústav si Vás dovolují pozvat na 78. přednášku.

Přednáška se koná ve čtvrtek 7. března 2019 od 14:30 v budově Národního památkového ústavu, Liliová 219/5, Praha 1 -Staré Město, přednáškový sál v přízemí.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 30. 01. 2019

Přednáška profesora Jerzy Piekalského o archeologickém výzkumu Wrocławi

Tématem přednášky prof. Piekalskéhoz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego nazvané  Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu Studium strefy placu Nowy Targ we Wrocławiu bude prezentace nové publikace o archeologickém výzkumu jednoho z hlavních náměstí v polské Wrocławi.  Akci pořádá Ústav pro archeologii FF UK a Národní památkový ústav. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. Přednáška se koná ve čtvrtek 14. února 2019 od 14:30 v budově Národního památkového ústavu, Liliová 219/5, Praha 1 - Staré Město.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 24. 01. 2019

Klub Za starou Prahu pořádá přednášky o nových archeologických objevech

Zájemci o archeologii Prahy se budou moci v zimních měsících dozvědět vybrané nejnovější informace o aktuálních výzkumech, které přinesly nová zjištění k středověkým dějinám Prahy. Archeoložka Jarmila Čiháková vystoupí s příspěvkem Raně gotické opevnění na Malé Straně. Akce se koná v Národním technickém muzeu v pondělí 28. ledna 2019 v 18,00. Více http://www.zastarouprahu.cz/rane-goticke-opevneni-na-male-strane/program-380/  V rámci tradičního cyklu Pondělky ve věži přednesou v pondělí 18. února 2019 v 18,00 archeologové Jan Hasil a Ivo Štefan přednášku s názvem Raně středověká hradiště na území Prahy. Více http://www.zastarouprahu.cz/rane-stredoveka-hradiste-na-uzemi-prahy/program-384/

Autor: Andrea Holasová
Publikováno dne: 17. 01. 2019

Cyklus o pražské archeologii v Městské knihovně překonává očekávání pořadatelů

Se zcela mimořádným zájmem posluchačů se setkala přednáška vedoucího odboru archeologie pražského pracoviště NPÚ Jaroslava Podlisky Archeologie pražského podhradí, kterou v úterý 15. ledna 2019 proslovil v klubovně Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. Klubovna MK se čtyřiceti místy nestačila náporu asi osmdesáti příchozích, mezi nimiž nechyběli kolegové archeologové a památkáři, ale především zájemci z řad veřejnosti, čímž ukázali, že archeologie v záplavě dalších nabízených atraktivních témat bez problémů v dnešním světě obstojí. Pořadatelé, kteří to neočekávali, umožnili skoro všem příchozím, aby se v klubovně podle prostorových možností usadili, ale velmi naléhavě apelovali na to, aby příště všichni limitní počet míst respektovali a lístky si zajistili včas. Deset minut po ukončení lednové přednášky byly vstupenky na únorovou přednášku Zdeňka Dragouna a Michala Trymla Archeologické dotyky s pražskou románskou architekturou zcela vyprodány.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv