Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 23. 12. 2020

Vyšla kniha Malostranská rotunda svatého Václava v Praze

Autor: archeologické oddělení NPÚ
Publikováno dne: 21. 12. 2020

PF 2021

Autor: Anežka Hřebíčková, Veronika Staňková, Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 05. 11. 2020

Laboratoř konzervování keramiky a skla

Konzervátorské pracoviště odboru archeologie se nalézá v sídle územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Praze (Na Perštýně 356/12, Praha 1 - Staré Město). Jeho součást tvoří dislokované pracoviště v Praze 8 (Bohnická 1/36, Bohnice). Na pracovišti jsou ošetřovány nálezy z výzkumů vedených archeology NPÚ ú. o. p. v Praze. V případě volné kapacity a na základě dohody zde byly konzervovány nálezy i z jiných pracovišť. V rámci spolupráce institucí se zde pravidelně konají seminární praxe studentů katedry Ústavu skla a keramiky VŠCHT v Praze.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: M. Semerád – A. Žďárská
Publikováno dne: 03. 11. 2020

Archeologický výzkum v Benediktské ulici

Od května do července letošního roku prováděli pracovníci Národního památkového ústavu v Praze archeologický dohled nad průběhem výkopových prací při rekonstrukci kabelů kVN a kNN v ulicích Dlouhá, Benediktská, Rybná, Revoluční a Hradební na Starém Městě pražském. Během výzkumu se podařilo objevit řadu středověkých i novověkých zděných konstrukcí, stejně tak jako sídlištních souvrství. Nejvýznamnějším nálezem jsou pozůstatky středověkého opevnění dnešního Starého Města, které bylo dokumentováno v Benediktské, Dlouhé a Hradební ulici.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Vladimír Gut
Publikováno dne: 15. 07. 2020

Zaniklá středověká vesnice v poloze „Žák“ – Hol. Operativní prohlídka

Na základě obdrženého podnětu provedli pracovníci oddělení archeologie NPÚ Praha operativní prohlídku archeologické lokality „Žák“ – Hol. Podnět upozorňoval na údajné poškození reliktů studny na stanovišti č. 3 naučné stezky „Po stopách středověké vesnice Hol“. K poškození mělo dojít zvýšeným návštěvnickým provozem v první polovině roku 2020. Bylo zjištěno, že stav studny se v poslední době nezměnil, a naopak je nově chráněná oplocením. Byla také prohlédnuta druhá studna nacházející se v této lokalitě. I tato studna je zabezpečená proti případnému poškozování.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv