Autor: Miroslav Kovář, Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 23. 03. 2020

Pokračující výzkumy johanitské komendy na Malé Straně v Praze letech 2016 – 2019

Záchranné archeologické výzkumy NPÚ realizované v poslední době v areálu bývalé johanitské komendy na Malé Straně v Praze (Obr. 1) se soustředily do prostoru přístupu k suterénnímu prostoru někdejšího dvoupodlažního karneru. Jeho architektura je výrazně poklasická, velmi cenná, a lze ji datovat nejspíše do širší doby kolem roku 1300, nebo do posledního dvacetiletí 13. století.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Andrea Holasová
Publikováno dne: 21. 02. 2020

Video rekonstruující středověkou stavbu Karlova mostu má milión zhlédnutí

Dne 19. února 2020, dosáhl klip „Karlův most – Stavba pilíře a klenebního pole ve 14. století“ jednoho milionu zhlédnutí! Tým projektu Praha-archeologická, jehož členy jsou i archeologové pražského pracoviště NPÚ, s hrdostí oznamuje, že na jeho YT kanálu prezentované video „Karlův most – Stavba pilíře a klenebního pole ve 14. století", vytvořené k výročí 700 let narození Karla IV. v roce 2016, viděl již neuvěřitelný milion lidí. Praha-archeologická je společným projektem NPÚ, ÚOP v Praze a Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 11. 02. 2020

Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI vyhlašuje soutěž na podporu odborného publikačního záměru z oblasti archeologie středověku

Nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové - PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI vypisuje soutěž na poskytnutí nadačního příspěvku na podporu odborného publikačního záměru z oblasti archeologie středověku. Do soutěže se mohou přihlásit studenti archeologie středověku nebo příslušníci profesionální komunity archeologů středověku, kteří předloží svůj publikační záměr v souladu s podmínkami soutěže.

Vyhlášení soutěžepdf

Přihláška do soutěžepdf

Archiv