Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 02. 07. 2021

Setkání archeologů NPÚ, Praha – Bohnice 2021

Tradiční, již jedenácté setkání archeologů Národního památkového ústavu se letos uskutečnilo poprvé v Praze, a to na dvoře barokního statku, jenž se nachází na návsi starých Bohnic. Tento historický areál využívá při zpracovávání a deponování nálezů odbor archeologie pražského pracoviště NPÚ. Výjezdního zasedání se zúčastnily více než tři desítky archeoložek a archeologů z většiny památkových územních pracovišť NPÚ. 

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 18. 06. 2021

Archeologie na Staroměstském jezu – říční km. 53,18

Nedílnou a těsně propojenou součástí Prahy, ať už středověkých měst, či dnešní metropole byla vždy řeka, která jí protékala – Vltava. Ve středověku byla její síla využívána k pohonu různých zařízení, mlýnů či vodojemů a taktéž fungovala jako hlavní tepna obchodu a dopravy.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 02. 06. 2021

Reliéfní pamětní deska s podobiznou Prof. PhDr. Edvarda Beneše, Dr. h. c. (28. 5. 1884 – 3. 9. 1948)

Před více než sedmi lety, v průběhu záchranného archeologického výzkumu, byl pracovníky našeho odboru odhalen nevšední artefakt. Během terénních prací, jež byly realizovány u křižovatky ulic Národní třída a Mikulandská (č. výz. NPÚ PR 2013/33) a předcházely výstavbě polyfunkční budovy „DRN“, byla nalezena nástěnná pamětní deska s podobiznou druhého prezidenta Československé republiky. 

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 07. 05. 2021

„Raport“ – odborné periodikum má již 20 let

„Raport“ je specializovaný recenzovaný časopis s příspěvky publikovanými v polštině, angličtině, francouzštině a němčině. Jeho základním posláním je prezentovat širokou paletu otázek souvisejících s moderní záchrannou archeologií a zpřístupnit materiály a výsledky základního terénního výzkumu. 

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Štěpán Rückl
Publikováno dne: 03. 05. 2021

Vychází Staletá Praha 2020/2, poprvé i ve zcela volně přístupné PDF verzi

Pražské pracoviště NPÚ právě zveřejnilo druhé číslo loňského ročníku Staleté Prahy, vůbec poprvé i ve formátu PDF volně přístupném na webových stránkách časopisu. Čtenáře jistě potěší i fakt, že kompletní digitalizace se také týká ročníků minulých http://www.staletapraha.cz/vydana-cisla.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv