Autor: Tomasz Cymbalak – František Flek
Publikováno dne: 21. 04. 2021

Civilní ochranná infrastruktura Karlova náměstí v době druhé světové války

Před 76 lety se nad pražskou oblohou stáhla ocelová a hliníková mračna. V závěru března 1945 se hlavní město potřetí stalo cílem bombardování spojeneckého letectva. Předchozí nálety se odehrály 15. listopadu 1944 a 14. února 1945, kdy šlo o nejtragičtější zásah. Poslední nálet proběhl 25. března, necelé dva měsíce před koncem celosvětového konfliktu a byl soustředěn na průmyslovou, severovýchodní část města (Libeň, Vysočany) a letiště ve Kbelích a Letňanech.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 19. 03. 2021

Staroměstské náměstí v Praze - sondáž před čp. 605

Po necelých 46 letech měli minulý rok v létě pracovníci NPÚ ÚOP Praha možnost vrátit se na místo jednoho z prvních archeologických výzkumů po 2. sv. válce na ploše Staroměstského náměstí. Vzpomínaný výzkum vedl L. Hrdlička v roce 1975 v místě před domem U kamenného zvonu. Nynější záchranný archeologický výzkum na východní části plochy Staroměstského náměstí v Praze měl jako svůj hlavní cíl zdokumentovat odkryté souvrství, objekty a konstrukce během hloubení šachty pro opravu hlavní kanalizační přípojky domu U Kamenného zvonu čp. 605.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 09. 03. 2021

Archeologická asistence při pokusu o nalezení ostatků Zd. Mašínové na Ďáblickém hřbitově

Na konci roku 2018 se na vedení hlavního města obrátila paní Zdena Mašínová mladší se žádostí o vyzvednutí ostatků své maminky – oběti komunistického režimu. Označila též místo, kde se ostatky měly nacházet. Vlastního hledání ostatků se ujal tým, jehož jádro tvořili antropologové Národního muzea a archeologové z pražského pracoviště NPÚ ú. o. p. v Praze, kteří již měli zkušenosti s úspěšným nalezením ostatků komunisty umučeného kněze Josefa Toufara. Hledáno bylo v místech s dosud nepoznaným systémem pohřbívání, v západní části tzv. dětského hřbitova. Místo pohřbu se z důvodu nedostatku archivních dokladů, které by přinesly informace k lokalizaci hrobu, objevit nepodařilo.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jarmila Čiháková – Martin Müller
Publikováno dne: 06. 01. 2021

Malostranská rotunda sv. Václava v Praze

Několik dní před Štědrým dnem roku 2020 spatřila světlo světa monografie Malostranská rotunda sv. Václava v Praze. Je výsledkem snahy využít a zhodnotit pramenný materiál, který jsme získali terénním záchranným archeologickým výzkumem jedinečné malostranské památky v letech 2004 a 2005 a zpracovali do podoby nálezové zprávy díky projektu financovaného z „norských fondů“ v letech 2015 a 2016. V letech 2019 a 2020 nám byly poskytnuty prostředky k výraznému rozšíření archeologické zprávy o vyhodnocení terénů i nálezů a jeho přetavení do podoby historické monografie. Ty dva roky práce na knize byly dlouhé a dlužno přiznat, že výsledky v některých oblastech bádání často překvapily i nás, autory. 

Archiv