Autor: Jarmila Čiháková – Martin Müller
Publikováno dne: 06. 01. 2021

Malostranská rotunda sv. Václava v Praze

Několik dní před Štědrým dnem roku 2020 spatřila světlo světa monografie Malostranská rotunda sv. Václava v Praze. Je výsledkem snahy využít a zhodnotit pramenný materiál, který jsme získali terénním záchranným archeologickým výzkumem jedinečné malostranské památky v letech 2004 a 2005 a zpracovali do podoby nálezové zprávy díky projektu financovaného z „norských fondů“ v letech 2015 a 2016. V letech 2019 a 2020 nám byly poskytnuty prostředky k výraznému rozšíření archeologické zprávy o vyhodnocení terénů i nálezů a jeho přetavení do podoby historické monografie. Ty dva roky práce na knize byly dlouhé a dlužno přiznat, že výsledky v některých oblastech bádání často překvapily i nás, autory. 

Archiv