Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 16. 05. 2017

Výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu v Telči

Ve dnech 27.4-28. 4. se konalo 8. výjezdní zasedání archeologů Národního památkového ústavu. Proběhlo na půdě NPÚ ú. o. p. v Telči, konkrétně v prostorách bývalém dispenzáři jezuitské koleje -  Lannerova domu, který je příkladem zdařilé rekonstrukce cenné památky. Dnes zde sídlí územní odborné pracoviště NPÚ pro kraj Vysočina. Spolu s kolegy z GŘ byl hostitelem zdejší archeolog Pavel Macků.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Andrea Holasová
Publikováno dne: 03. 05. 2017

Kolokvium: Fragment Krista a dominikánský klášter sv. Klimenta

U příležitosti vzácného nálezu gotického fragmentu a jako první vyvrcholení odborného bádání o tomto objevu uspořádala Akademická farnost Praha spolu s Centrem teologie a umění při KTF UK odborné kolokvium k výstavě aktuálně objeveného gotického fragmentu reliéfu zobrazujícího Krista v Getsemanské zahradě. Památku je možné vztáhnout k zaniklému klášteru dominikánů pod pražským Klementinem, jehož části byly nedávno archeologicky prozkoumány.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 10. 04. 2017

Cena Karlovy univerzity pro Jarmilu Čihákovou

Na slavnostním zasedání k 669. výročí založení Karlovy univerzity obdržela naše kolegyně Jarmila Čiháková spolu s dalšími zainteresovanými Cenu Miloslava Petruska. Oceněna byla za realizaci projektu záchrany a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malé Straně, kterou se svým týmem objevila a archeologicky zdokumentovala.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 17. 03. 2017

Nález zlomku gotického reliéfu v kostele Nejsv. Salvátora v Klementinu

Některé nálezy vypovídají o duchovním životě středověkého člověka. K takovýmto artefaktům náleží i unikátně zachovalý fragment gotického reliéfu – hlava modlícího se Krista na Olivové hoře. Zlomek byl nalezen v roce 2016 v nepoužívaném sakráriu kostela Nejsv. Salvátora v pražském Klementinu, areálu, kterému se naše archeologické oddělení věnuje více než dvacet let. 

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 07. 02. 2017

Malé nahlédnutí do expozice Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy

Nedávno otevřená expozice uvnitř domu U Zlatého prstenu, kterou připravilo Muzeum hlavního města Prahy, je symbolickým vyvrcholením celoročních oslav karlovského výročí. Proměna urbanistické podoby Prahy za vlády lucemburské dynastie, její aspekty a detaily z každodenního života tvoří zde prezentovaný příběh. Samotné umístění v prostorách domu U Zlatého prstenu skvěle snoubí prostory původního středověkého měšťanského domu s tématem samotné expozice. Obsahem, který utváří příběh, jsou ve velkém počtu artefakty z každodenního života ve 14. století, získané převážně archeologickými výzkumy, jejichž velká část je zapůjčena z fondů NPÚ v Praze. Tvář středověké Prahy je zhmotněná trojrozměrnými rekonstrukcemi podoby jednotlivých důležitých staveb a videomappingu jejich částí, kde zaujímají důležité místo 3D rekonstrukční modely stavby kaple Božího Těla, kostela sv. Filipa a Jakuba, Betlémské kaple a Nového Hradu u Kunratic. Na jejich vzniku se spolupodíleli za naše pracoviště ředitel Ondřej Šefců a vedoucí archeologického odboru Jaroslav Podliska.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv