Autor:
Publikováno dne: 27. 01. 2020

Anna Augustinová - bibliografie

Bakalářská práce

Augustinová, A. 2014: Hradiště Podštěly v Karlovarském kraji – základní prospekce, aktuální zhodnocení nálezů a sídelní kontext. Ústav pro archeologii, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (nepublikovaná bakalářská práce). https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/124146/

Diplomová práce

Augustinová, A. 2017: Vývoj osídlení v mikroregionu Zarabag (jižní Uzbekistán) na základě archeologických pramenů. Ústav pro archeologii, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (nepublikovaná dilpomová práce). https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/...

 

Prameny (nálezové zprávy)

 1. Cymbalak, T. - Augustinová, A. 2018: Praha 2 – Nové Město, Na Slupi ppč. 2458/1, 2460. Nálezová o výzkumu NPÚ ú.o.p. v Praze č. 2017/34, archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p. v Praze, č.j. NPÚ-311/99887/2018.
 2. Cymbalak, T. – Augustinová, A.  2018: Praha 1 – Malá Strana, Thunovská ulice čp. 194/III, ppč. 542. Nálezová zprava, záchranný archeologický výzkum NPÚ, ú.o.p v Praze č. 2017/48, 2018/48, archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, č.j. NPÚ-311/82237/2018.
 3. Cymbalak, T. – Augustinová, A. 2018: Praha 1 – Staré Město, Liliová ulice čp. 248. Nálezová o výzkumu NPÚ ú.o.p. v Praze č. 2018/09, archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p. v Praze, č.j. NPÚ-311/ 7297/2020.
 4. Cymbalak, T. – Augustinová, A. 2019: Praha 5 – Jinonice, Jinonický zámek, Na Vidouli čp. 1, ppč. 265/1. Nálezová zpráva, záchranný archeologický výzkum NPÚ, ú.o.p v Praze č. 2018/16 (P62/2017 Archaia Praha, z.ú.), archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p. v Praze, č.j. NPÚ-311/3532/2020.
 5. Cymbalak, T. – Augustiová, A. 2020: Praha 1 – Staré Město, Karoliny Světlé čp. 299, 1013, ppč. 290, 292/1. Nálezová zprava, záchranný archeologický výzkum NPÚ, ú.o.p v Praze č. 2019/29, archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze, č.j. NPÚ-311/7282/2020.

 

Investorské nálezové zprávy

 1. Cymbalak, T. – Augustinová, A. 2019: Praha 1 – Malá Strana, Velkopřevorské náměstí čp. 639/4a, ppč. 242, 249, 250, investorská zpráva o výzkumu NPÚ ú.o.p. v Praze č. 2019/15, archiv odboru archeologie NPÚ ú.o.p. v Praze, č.j. NPÚ-311/7300/2020.

 

BIBLIOGRAFIE A ČINNOST V ARCHEOLOGII MIMO PRAHU

Články a reporty

 1. Augustiová, A. – Stančo, L. – Shaydllaev, Sh. – Mrva, M. 2015: Archaeological survey in the Zarabag micro oasis (South Uzbekistan), preliminary report for the season 2015, Studia Hercynia IX/1-2, 266-285. https://studiahercynia.ff.cuni.cz
 2. Augustinová, A. – Stančo, L. 2016: The Petroglyphs of Pashkhurt Valley in the Surkhan Darya Province (South Uzbekistan) – Preliminary Report, Studia Hercynia XX/2, 122–138.https://studiahercynia.ff.cuni.cz
 3. Augustinová, A. – Stančo, L. – Damašek, L. – Mrva, M. – Shaydullaev, S. 2017: Archaeological Survey of the Oases of Zarabag, Karabag and Kampyrtepa in the Piedmont of the Kugitang Mountains, South Uzbekistan – Preliminary Report for the Season 2016, Studia Hercynia XXI/1, 104–148. https://studiahercynia.ff.cuni.cz
 4. Stančo, L. – Shaydullaev, Sh. – Augustinová, A. – Havlík, J. – Smělý, T. – Shaydullaev, A. – Khamidov, O. – Novák, V. 2017: Preliminary Report for the Archaeological Survey in the Baysun District (South Uzbekistan), Season 2017, Studia Hercynia XXII/1, 134-157. https://studiahercynia.ff.cuni.cz
 5. Augustinová, A. 2018: Settlement changes in the oases – Non-destructive survey in the eastern Kugitang Piedmont (Uzbekistan). In: A. S. Sagdullaev (ed.), Problemy istorii, archeologii i etnologii Central’noj Azii/The Problems of History, Archaeology and Ethnology of Central Asia. Tashkent, 35 –48. https://www.academia.edu
 6. Augustinová, A. – Stančo, L. – Damašek, L. – Khamidov, O. – Kolmačka, T. – Shaydullaev, Sh. 2018: Archaeological Survey in the Oases of Maydon and Goz in the Piedmont of the Kugitang Mountains (South Uzbekistan) – Preliminary report for season 2017, Studia Hercynia XXI/2, 139–159. https://studiahercynia.ff.cuni.cz
 7. Stančo, L. – Shaydullaev, Ch. – Schaydullaev, A. – Augustinová, A. – Havlík, J. – Cejnarová, P. 2018: Archaeological Survey in the eastern Kugitang Piedmonts (South Uzbekistan), Preliminary Report for Season 2016 and 2017, Studia Hercynia XXI/2, 121–138.
 8. Augustinová, A. 2018: Ibexes on black stones: new petroglyphs in Surkhandarya (South Uzbekistan). In: Kawa, Daniel. Art of Orient. 1 vyd. Torun: Polish Institute of World Art Studies, 2018, 83-96. ttps://www.academia.edu
 9. Kysela, J. – Augustinová, A. – Kinaston, R. 2018: Preliminary Reports on the Excavations at Burgut Kurgan and Bobolangar in 2017, Studia Hercynia XXII/1, 158-182. https://studiahercynia.ff.cuni.cz
 10. Augustinová, A. – Mach, P. – Cejnarová, P. 2019: Kyzyl Gul – The Relicts of an Abandoned Village in Kugitang Piedmont (South Uzbekistan), Studia Hercynia XXII/2, 121–146. https://studiahercynia.ff.cuni.cz/

 

Konference a kolokvia
Augustinová, A. 2016: Ibexes on the Black Stones: New Petroglyphs in Surkhandarya (South Uzbekistan), příspěvek na konferenci Art and Religion in Pre-Islamic Central Asia, Krakow, Polsko.

Augustinová, A. 2016: Nově nalezené skalní rytiny v Pašchurtské kotlině, příspěvek na kolokviu Vítr stepí, hradby oáz, Praha.

Augustinová, A. 2016: Archeologický výzkum vývoje osídlení v oáze Zarabag (jižní Uzbekistán), příspěvek na kolokviu Orientalia Antiqua Nova, Plzeň.
Augustinová, A. 2017: Pictures in the Landscape. Rock art in the Piedmont of Kugitang, příspěvek na mezinárodním kolokviu Towards Iron Ages: Southern Central Asia and Afghanistan in the Late Bronze and Early Iron Age, Praha.

Augustinová, A. 2017: Through the villages, through the times. Archaeological survey in the oases in South Uzbekistan, příspěvek na mezinárodní studentské konferenci PeCla 2017, Praha.

Augustinová, A. 2018: Recent research of rock-art in eastern Piedmont of the Kugitang Mountains (South Uzbekistan), příspěvek na mezinárodním kongresu 20th International Rock Art Congress IFRAO 2018, Valcamonica – Dafro Boario Terme, Itálie.

Augustinová, A. 2018: On the way to the mountains – Relation between the lowland and piedmont areas in the Late Bronze Age, příspěvek na konferenci CE-TAG (Central Europe – Theoretical Archaeological Group) – The Production of Space and Landscape, Freiburg, Německo.

 

Jiné

Organizační činnost

spoluorganizace mezinárodní konference Seen from Oxyartes‘ Rock: Central Asia under and after Alexandr, listopad 2018, Ústav pro klasickou archeologii FF UK

instalace výstavy Tajemství stepi – 15 let české archeologické expedice v Uzbekistánu, duben 2019, Krajská knihovna Karlovy Vary

Grantové projekty

- hlavní řešitel: 2016–2017,Petroglyphs in Surkhandarya Province (South Uzbekistan)- Vnitřní grant FF UK

- hlavní řešitel: 2016–2017, Settlement dynamics of the steppe zone in the foothills of Kugitang (South Uzbekistan)– grantová agentura Univerzity Karlovy, GAUK č. 250227/ 2016-2017)

- spoluřešitel: 2016–2017, Možnosti studia mezolitického osídlení Karlovarska– grantová agentura Univerzity Karlovy,GAUK č. 212086/ 2016-2017

- spolupráce na projektu Alexander’s Fortesses – NEURON 2016 (doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.)

Praktické vedené workshopy

Augustinová, A. – Damašek, L. 2018: Archaeological field work and data management, praktický dvou denní workshop pro studenty archeologie na Státní univerzitě v Termezu a následně studenty Státní univerzity v Taškentu, Uzbekistán.

Augustinová, A. – Damašek, L. 2018: GIS-Geographic information systém – use in archaeological field survey, praktický dvou denní workshop pro studenty archeologie na Státní univerzitě v Termezu a následně studenty Státní univerzity v Taškentu, Uzbekistán.

Augustinová, A. – Tušlová, P. – Verčík, M. 2019: GIS-Geographic information systém, praktický workshop pro makedonské kolegy, Ohrid, Severní Makedonie.

Postery

Augustinová, A. 2018: Pod podlahou domu a kořeny stromu – Oázy jižního Uzbekistánu, poster – výstava Tajemství stepi.

Augustinová, A. 2018: Kozorožci, velbloudi a jiní, ukrytí mezi kameny i v čase – Skalní umění jižního Uzbekistánu, poster – výstava Tajemství stepi.

Přednášky pro veřejnost

Augustinová, A. – Mrva, M. 2015: Historický vývoj oázy Zarabag: výsledky první sezóny průzkumu, příspěvek na akci Archeologické výzkumy v Uzbekistánu v sezóně 2015, Praha – FF UK.

Augustinová, A. 2015: Skalní rytiny v Pašchurtské kotlině, příspěvek na akci Archeologické výzkumy v Uzbekistánu v sezóně 2015, Praha – FF UK.

Augustinová, A. – Damašek, L. 2016: Průzkum oáz Zarabag, Karabag a Kampyrtepa, příspěvek na akci Archeologické výzkumy v Uzbekistánu v sezóně 2016, Praha – FF UK.

Augustinová, A. 2016: Skalní umění: rytiny a malby, příspěvek na akci Archeologické výzkumy v Uzbekistánu v sezóně 2016, Praha – FF UK.

Augustinová, A. 2017: Průzkum oáz a skalních rytin Pašchurtské kotliny v sezónně 201, příspěvek na akci Archeologické výzkumy v Uzbekistánu v sezóně 2017, Praha – FF UK.

Augustinová, A. 2018: Kyzyl Gul – detailní průzkum zaniklého osídlení v podhůří Kugitangu, příspěvek na akci Archeologické výzkumy v Uzbekistánu v sezóně 2018, Praha – FF UK.

Augustinová, A. 2018: Archeological field survey in the Pashkhurt Basin, příspěvek na výroční akci Termezské státní univerzity Boysun Bakhori 2018, Termez, Uzbekistán.

Augustinová, A. 2018: Mezi oázami a skalním uměním jižního Uzbekistánu, cyklus přednášek pro veřejnost k výstavě Tajemství stepi, Kampus Hybernská FF UK.

Augustinová, A. 2019: Tajemství stepi, přednáška k připravené výstavě Tajemství stepi – 15 let české archeologické expedice v Uzbekistánu, Krajská knihovna Karlovy Vary.